bannerPos

Rådner væk: Uudnyttede roetoppe og halm gemmer på energi svarende til en halv milliard liter olie

Der er kolossale biomasseressourcer i form af restbiomasser som halm, roetoppe og måske efterafgrøder fra landbruget, som kunne udnyttes og erstatte op imod 500 millioner kubikmeter metangas, der svarer til samme mængde olie i liter, vurderer Teknologisk Institut. Arkivfoto

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
22-04-2019 08:00
Der ligger biomasse nok til produktion af 500 millioner kubikmeter biometan og rådner på danske marker hvert år, vurderer ekspert.

I miljømæssig henseende er olie som bekendt et udskældt produkt. Og i dansk landbrug er der aktuelt et uudnyttet potentiale til at erstatte en betydelig mængde olie.

Planterester, som i dag rådner op på markerne, vil således kunne producere 500 millioner kubikmeter metangas. Det svarer til samme mængde olie i liter, vurderer Kurt Hjort-Gregersen. Han er seniorspecialist i afdeling for Bioressourcer og Bioraffinering hos Teknologisk Institut.

- Der ligger en kæmperessource derude, der bare skal samles op, ensileres og anvendes til biogasproduktion, siger specialisten. Han vurderer, at en øget udnyttelse af roetoppe og halm måske kan hjælpe landbruget til at reducere sin klimabelastning.

Kurt Hjort-Gregersen pointerer, at produktionen af biogas er fordoblet på få år i en tid, hvor der bygges nye biogasanlæg som aldrig før. Men han understreger, at det er en forudsætning for succes, at man kan sikre anlæggenes råvareforsyning.

 

Knap ressource

Affald er imidlertid en knap ressource, ligesom egentlige energiafgrøder er »no-go«. Til gengæld er der kolossale biomasseressourcer i form af restbiomasser som halm, roetoppe og måske efterafgrøder.

Kurt Hjort-Gregersen nævner, at der typisk dyrkes omkring 30.000-40.000 hektar sukkerroer i Danmark samt lidt roer til foderbrug.

- Hertil kommer to-tre millioner tons halm, der for øjeblikket ikke nyttiggøres. Hvis roetoppene og halmen blev udnyttet til biogasproduktion, kunne der altså produceres 500 millioner kubikmeter metangas, der svarer til samme mængde olie i liter, vurderer Kurt Hjort-Gregersen.

 

Glimrende substrat

Hos Teknologisk Institut afsluttede man sidste år et projekt, der, med støtte fra det såkaldte ForskEL-program, gik ud på at udnytte disse ressourcer til biogasproduktion i form af en ensilage bestående af roetoppe og halm.

Ensilagen viste sig at være et glimrende substrat til biogasproduktion og kan tilvejebringes for omkostninger svarende til majsensilage.

Roetop-halmensilage kan derfor i princippet udgøre grundforsyningen af biomasse til et stort antal nye og eksisterende biogasanlæg. Og netop biomasseforsyningen har hidtil været en betydelig udfordring for både eksisterende og nye biogasanlæg, pointerer Kurt Hjort-Gregersen.

 

Flere fordele

Roetop-halmensilage til biogas rummer ifølge eksperten flere fordele.

- I modsætning til egentlige energiafgrøder betragtes både roetoppe og halm som restbiomasser, der ikke lægger beslag på dyrkningsjorden og derfor kan anvendes ubegrænset i biogasanlæg.

Desuden sker der under ensileringsprocessen en vis opblødning af halmen, så den både bliver lettere at håndtere i anlægget og ikke mindst, at gasudbyttet fra halmdelen øges. Endelig bevares næringsstofferne i både roetop og halm og bliver tilbageført til landbrugsjorden i form af afgasset gylle, forklarer Kurt Hjort-Gregersen.

Han understreger dog også, at eftersom sukkerroedyrkerne ikke er meget for at få en grønthøster og aflæssevogn til at køre rundt i roemarken forud for optagningen af roer, så skal toppene nok bjerges samtidig med roeoptagningen.

- Det kræver en optager med tank og en frontklipper med sideudkast, hvorpå der kan monteres en transportør, der kaster roetoppene op i en vogn, der kører ved siden af. Herefter etableres en ensilagestak i en plansilo, hvor 25 procent halm ifølge vore forsøg hindrer saftafløb, nævner han.

 

Sekunda-halm kan også bruges

Ifølge Kurt Hjort-Gregersen koster det godt 100 kroner at bjerge roetop og halm til 1 tons ensilage, og 180 kroner hvis halmen skal sættes til fuld værdi.

- Her er det værd at bemærke, at sekunda-halm sagtens kan bruges, påpeger Kurt Hjort-Gregersen.

Af et ton blandingsensilage kan der produceres over 70 kubikmeter metangas.

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next