Tager konsekvensen af PFAS-mistanke

Fundene af PFAS i økologiske æg har skabt frygt hos flere af landets ægproducenter. Nu tager flere af dem konsekvensen.

I dag får det økologiske landbrug Hegnsholt ved Lejre udenfor Roskilde nyt tilskudsfoder til deres høns. Det er frit for fiskemel, og årsagen er enkel: Mistanken om at det hidtidige foder skulle have været inficeret af PFAS. Det skriver det kendte økolandbrug på sin facebookside. Og derfor bliver foderet nu skiftet ud.

- Hegnsholt er ikke blandt de gårde, DTU har udtaget og undersøgt æg fra. Vi har dog en formodning om, at der også kan være PFAS-rester i Hegnsholt æg, da hønsene på Hegnsholt - ligesom andre økologiske høns - fodres med en foderblanding indeholdende fiskemel, lyder det fra Hegnsholt.

Hegnsholt er ikke blandt de gårde, DTU har udtaget og undersøgt æg fra. Vi har dog en formodning om, at der også kan være PFAS-rester i Hegnsholt æg, da hønsene på Hegnsholt - ligesom andre økologiske høns - fodres med en foderblanding indeholdende fiskemel

Hegnsholdt på facebookside

- Godt nok fodrer vi dyrene med mange restprodukter som grøntsagsrester og daggammelt brød (som må formodes helt frie for PFAS), men derudover får hønsene altså også et indkøbt tilskudsfoder (med en mindre andel fiskemel), fortsætter han.

Andre følger trop

Og det er ikke kun på Hegnsholt, at man nu tager konsekvensen af udviklingen. Det samme gør den fynske øko-ægproducent Jesper Olsen, skriver TV2 Fyn. Han har indtil videre brugt fiskemel i sit foder, men et kan få konsvenser, frygter han.

- Vi risikerer jo, at vi ikke kan sælge vores æg - at vi bliver valgt fra. Så er der jo nogen, der må af med hovedet derinde (i hønsehuset, red.), siger Jesper Olsen til den regionale TV2-station.

Han er også klar til at skifte foderet ud, selv om han mener, det er svært at være sikker på, at man undgår PFAS.

- Det kan jeg nok ikke 100 procent sikre mig. Nu skal vi først have det der fiskemel ud af foderet. Og så må det være op til Landbrugsministeriet at sørge for at få kontrolleret de ting, der kommer i foderet fremover, siger Jesper Olsen. 

Også hos brancheforeningen Danske Æg er man bekymret over situationen, fortæller sektorchef Jørgen Nyberg Larsen.

- Vi tager situationen meget alvorligt, for fødevaresikkerheden er altafgørende for os. Derfor fjerner vi nu fiskemel fra økologiske æg og sætter alle kræfter ind på at blive klogere på problemstillingen, siger han og fortsætter;

- Vi er allerede i tæt dialog med foderstofbranchen, og der bliver arbejdet på tiltag, som skal fjerne problemet. Vi noterer os, at også DTU har forslag til løsninger, og det kigger vi naturligvis på. Men nu laver vi et stop for brugen af fiskemel, så forbrugerne også på den korte bane kan være trygge ved økologiske æg, og så kigger vi naturligvis på en permanent løsning, siger Jørgen Nyberg Larsen.

Læs også