Analyse slår fast: Plantedrikke er ikke et alternativ til mælk

Det er forkert at kalde plantedrikke et alternativ til mælk, slår en ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet fast.

Det har været en god forretning at sælge plantedrikke i Danmark. Fra 2014 til 2019 er salget af plantedrikke femdoblet. Nu har forskere fra DTU Fødevareinstituttet kortlagt næringsstofindholdet i havredrik, sojadrik, risdrik og mandeldrik, og her bliver det slået fast, at plantedrikke ikke er et alternativ til mælk, da plantedrikke og mælk har meget forskellige næringsstofsammensætninger.

Efter indsamling af i alt 75 prøver af ni plantedrikke blev de analyseret for indholdet af makro- og mikronæringsstoffer - herunder f.eks. aminosyrer, sukkerarter, vitaminer og mineraler.  Indholdet af næringsstoffer i plantedrikke varierer og er forskelligt fra i mælk, skriver DTU Fødevareinstuttet i en pressemeddelelse.

Mælkeprodukter bidrager i den danske kost med mere end 10% af indtaget af protein og med mikronæringsstofferne: riboflavin (B2-vitamin), cobalamin (B12-vitamin), calcium, fosfor, magnesium, zink, jod og kalium. 

Generelt er indhold af vitaminer lavere i plantedrikke end i mælk, men med alfa-tocopherol (E-vitamin) som en undtagelse. For plantedrikke tilsat vitaminerne riboflavin, cobalamin og D2-vitamin er indholdet højere eller på niveau med mælk.

Plantedrikkene har generelt et lavere mineralindhold sammenlignet med mælk, når det handler om mineralerne calcium, fosfor, magnesium, zink, kalium og jod. Undtagelsen er dog sojadrik, som har et indhold af magnesium og zink på samme niveau, samtidig med et højere indhold af jern, kobber og mangan end mælk. 

Arsen i plantedrikke

I havre-, soja- og mandeldrik er indholdet af arsen mindre end 0,5 µg per 100 gram. For risdrik blev et indhold fundet på 1,5-1,8 µg arsen per 100 g. Analyseresultatet er sammenligneligt med det, der blev rapporteret for prøver udtaget i 2009-2010, som var på 2,2 µg per 100 gram. Den tidligere undersøgelse analyserede også mængden af uorganisk arsen, som blev fastslået til at være 2,0 µg per 100 gram. Det betyder, at 80-90% af det målte arsen var uorganisk. 

Uorganisk arsen er kræftfremkaldende. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at indtaget af risdrik begrænses hos voksne, mens risdrik frarådes for børn. 

Det samlede salg af plantedrikke steg fra 72 til 277 millioner danske kroner i perioden 2014-2019.

Læs også