Formand fortsætter i Familielandbruget

Med fravær af en coronaramt formand lykkedes det alligevel Fyns Familielandbrug at afholde årets generalforsamling, hvor de endnu et år kunne glæde sig over et overskud i rådgivningsselskabet LRS. Et overskud der kommer medlemmerne til gode med en gratis selvvalgt rådgivningstime i 2022.

Torsdag den 17. marts holdt Fyns Familielandbrug generalforsamling i lokalerne på Rugaardsvej. Her måtte bestyrelsesmedlem Ib W. Jensen træde til og holde formandsberetningen for de 45 fremmødte, da formand Merete Pedersen desværre måtte melde afbud på grund af corona. Han takkede på vegne af bestyrelsen medarbejderne for en loyal arbejdsindsats trods coronaens udfordringer.

Endvidere kunne han fortæller, at familielandbrugets rådgivningsselskab LRS gav et overskud i 2021 på næsten 2.9 millioner kroner. Overskuddet har de fire ejerforeninger valgt forskellige måder at give tilbage til medlemmerne. Fyn har valgt et gavekort, til en gratis selvvalgt rådgivningstime i 2022.

Derudover fik alle medlemmer mulighed for at tage et egetræ, som foreningen havde købt, med hjem og plante, som en synlig handling mod at fremme en større biodiverstitet.

Klimaudfordringer skal løses i fællesskab

I beretningen kom Ib W. Jensen blandt andet ind på klimaudfordringer, og mindede om, at landbruget og det øvrige erhvervsliv ikke alene kan løse denne udfordringer.

- Klimaudfordringerne kan kun løses i fællesskab. Men har vi de rigtige løsninger, spurgte han på vegne af formanden, i det han opfordrede alle til at bidrage.

Kender rammevilkår i næste 10 år

Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 kom i hus med næsten alle partier i Folketinget. Ib Jensen fremhævede vigtigheden af, at landbruget nu kender sine rammevilkår de næste 10 år.

- Landbruget må aldrig blive en »politisk kampplads«, hvor erhvervet ikke kender den fortløbende retning. Landbrug er dyr, natur og biologiske processer i fortsat fremdrift, hvor tid, viden, innovation og forskning er hinandens forudsætninger. Det skimter man vigtigheden af i den netop vedtagne landbrugsaftale.

- Selvfølgelig er der ting i aftalen, som landbruget ikke er enige i, og her ligger opgaven at forhandle med partier og politikere på Christiansborg, for at minimere »skaderne« mest muligt, sagde han.

 

Fortsat mange opgaver

Af fremtidige arbejdsopgaver blev nævnt Vandmiljøplan 3, BNBO, CO2-afgift, Pesticidplanen og CAP.

- Der ligger fortsat mange opgaver og udfordringer foran os, lød det fra Ib Jensen, idet han uddybede kravene i Vandmiljøplan 3 og understregede, at der også bør inddrages spildevandsanlæggenes rensningsstatus i planen.

- Er målkravene for rensningsanlæggene opdateret til 2022 standarder? Fjernes kemi - medicin – rengøringsmidler og andet organisk materiale i tilstrækkelig grad? Øvrige landes spildevand – i hele Østersøregionen?

- Overløb er en anden presfaktor for vandmiljøet – er der nok opbevaringstanke og tilbageholdelsesbassiner på land? Det gælder ved skybrud om sommeren og meget regn i vinterhalvåret? Hvad er status for hele spildevandsområdet? Der tales ikke meget om belastningen af natur, vand- og havmiljø i den offentlige debat, når det gælder netop den problemstilling. Befolkningen sætter sine »daglige spor«, så her kræves der også fremtidssikrede løsninger, hurtigt og effektivt. Miljø, klima og CO2 er et fællesansvar, fastslog Ib W. Jensen.

Ensartet CO2-afgift

Han foreslog på vegne af formanden en ensartet CO2-afgift på det samlede erhvervsliv i Danmark og påpegede, at den målsatte CO2-reduktion for landbruget i 2030 ikke kan nås.

- Landbruget og de biologiske processer er ikke målbare i tilstrækkelig og nøjagtig grad. Mange CO2 virkemidler er ikke håndgribelige, udviklet eller opfundet endnu.

- CO2 reduktionen skal være lig med den økonomiske indsats. At kræve en ensartet CO2 afgift for alle erhverv i Danmark, vil give en negativ udvikling i landsbyer og landdistrikter. Sammenhængskraften i Danmark skal ikke igen lide stor skade, så yderområderne bliver afviklet og ikke udviklet.

Fokus på udjævning af støtten

Endvidere var der stort fokus på udjævning af støtten mellem sektorerne i forhold til EU's landbrugsreform. Familiebruget mener, at en omfordeling er langt at foretrække. De første 60 hektar burde, ifølge foreningen, tilgodeses med et højere støttebeløb, da familielandbrugets medlemmer har de største omkostninger til offentliges krav og tilsyn.

- Sådan blev det ikke denne gang, men der kæmpes videre i Landbrug & Fødevarer for vores synspunkter, lød det.

 

Genvalgt som formand

Merete Pedersen blev genvalgt som formand. Egon Andreasen og Peder Dreyer var på valg og blev genvalgt. Henrik Drud Christiansen var på valg som suppleant og blev genvalgt.

Efter 20 år som formand for Fyns Familielandbrugs Familieudvalg ønskede Lilly Jørgensen ikke genvalg. Hun blev takket for en meget stor indsats.

Læs også