Mangfoldighed frem for kvantitet

Hos Helges Most & Grønt på Djursland er det ikke mængderne, men evnen til at afsætte mange forskellige produkter dyrket på de blot 4,5 hektar direkte til forbrugere og restauranter, der gør det lille gartneri til en bæredygtig forretning.

Side 8

Læs også