Foreningen for Grundvandsbeskyttelse: Kortere navn og flere medlemmer

Nyt kortere navn og stigende medlemstal. Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse kunne se tilbage på et begivenhedsrigt år ved årets generalforsamling forleden i Mårslet ved Aarhus.

Omkring 80 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, der blev holdt i kantinen hos JU Århus, Mårslet. Foto: John Ankersen

Medlemstallet har for længst rundet 300 og stadig flere kommer til.

Den blot tre år gamle forening - Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse - har haft vind i sejlene siden starten. En start, som formand i foreningen, Ulrik Lunden, så tilbage på i forbindelse med generalforsamlingen forleden, der blev holdt hos Jordbrugets Uddannelsescenter Århus i Mårslet. En generalforsamling hvor det tillige blev besluttet at ændre foreningens navn til Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

- Vi stod med et problem, som ingen kunne tage hånd om. Ejendomsretten i landbruget var truet og fagligheden manglede, sagde Ulrik Lunden, med henvisning til starten af foreningen tilbage i februar 2019.

Baggrunden var ikke mindst det dengang stærkt omtalte ”hyrdebrev” fra januar 2019 fra daværende miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann Jensen, der opfordrer kommunerne til at komme i gang med arbejdet med at indgå frivillige aftaler med lodsejere, som har jord i de boringsnære beskyttelsesområder.

Den 11. januar 2019 indgik den daværende borgerlige regering, DF, S, R og SF en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, der bl.a. skulle sikre, at risikoen for nedsivning af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev nedbragt.

- Landmænd ville blive straffet for forurening, der kom fra andre. Og hvem vil købe en ejendom, der er skrabet ud på kortet med dyrkningsbegrænsninger, konstaterede Ulrik Lunden.

Han understregede samtidig, at foreningen formål både dengang som nu er at sagsøge staten for manglende lovhjemmel til at fratage dyrkningsretten hos landmænd.

Fastholde presset

Ulrik Lunden lagde i sin beretning ikke skjul på, at det har været og fortsat er en svær kamp, at gå i rette med politiske beslutninger, der håndhæves af kommuner, styrelser og myndigheder.

For det er en både dyr, tung og tidskrævende proces, når man vælger at stævne staten. Men Ulrik Lunden slog på generalforsamlingen endnu en gang fast, at han mener foreningen har en god sag.

- Ikke én eneste boring er sløjfet de seneste 20 år på grund af landbrugets anvendelse af pesticider. Landbrugets sprøjtejournaler genfindes ikke i grundvandet. Der er ingen sammenhæng og systematik i det vi reguleres efter, konstaterede Ulrik Lunden, der samtidig fastslog, at foreningen ikke er bygget på at kunne tælle til 90, men i stedet på faglighed og juridisk indsats.

Landbruget får sin vilje

Det er som bekendt advokat Hans Sønderby, Sønderby Legal, som Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har allieret sig med i forbindelse med de verserende sager, stævninger og juridisk bistand, som foreningen kører.

I forbindelse med generalforsamlingen havde Hans Sønderby et længere indlæg om, hvordan ham mener BNBO og indsatsplaner står i forhold til det retslige. Og hvor han især mener, at EU-retten kommer i spil.

- Landbruget får sin vilje med EU-retten fordi BNBO og indsatsplaner er uegnet til at opnå et angivne formål om drikkevandsbeskyttelse. Reguleringen lever ikke op til det EU-retslige krav om sammenhæng og systematik, konstaterede Hans Sønderby, der samtidig fastslog, at landbruget dermed også får sin vilje, fordi det er myndighedernes bevisbyrde i forbindelse med BNBO, hvilket han ikke mener de kan.

Samtidig opfordrede han, som han har gjort tidligere, endnu en gang landmænd til ikke at acceptere og indgå frivillige aftaler med kommunerne omkring BNBO og indsatsplaner trods påbud og udsigt til ekspropriation.

Han opfordrede samtidig både de berørte lodsejere, deres familie, netværk kontakter og andre til at sprede budskabet omkring problemstillingen ved BNBO og indsatsplaner.

Ændrer foreningsnavn

I forbindelse generalforsamlingen blev det som nævnt besluttet at ændre foreningens navn fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, FFBG, til Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

- Vi oplever, at når vi er ude og hverve nye medlemmer, siger folk ofte, at de allerede er medlemmer i Bæredygtigt Landbrug, uddybede Ulrik Lunden som begrundelse for navneskiftet – ganske enkelt for at undgå navnesammenfald.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har nu 310 medlemmer fordelt over hele landet. Regnskabet viste en omsætning på 1,05 mio. kroner i 2021 mod 790.000 kroner i 2020. Resultatet i 2021 blev på en halv million kroner. Budgettet for 2022 er sat til 1,2 mio. kroner i omsætning, med et resultat på 100.000 kroner.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Den består af en trio med formand Ulrik Lunden i spidsen, og de nuværende bestyrelsesmedlemmer Jens Peter Rasmussen og Steen Rasmussen. Og de tre vil fortsat udgøre bestyrelsen. Foreningen skulle for første gang vælge suppleanter – de to nyvalgte suppleanter blev Christian Friis og Povl Fritzner.

Læs også