Langede ud efter politikere ved generalforsamling

Hele forløbet omkring landbrugspakken i 2021 frem mod en CO2-afgift i 2023 viser, at landbruget blev brugt for at skaffe stemmer, lød det fra Hans Gæmelke ved Djursland Landboforenings generalforsamling.

Der var godt fyldt op i Auning Idræts- og Kulturcenter, hvor Djursland Landboforening afholdte sin generalforsamling. Fotos: Djursland Landboforening

Der var ingen fra politisk side, der tog hensyn til fødevareklyngens betydning for Danmark i forbindelse med folketingsvalget sidste efterår. Og den politiske tone omkring landbruget blev mere og mere skinger under valgkampen.

Sådan lød det fra Hans Gæmelke, formand for Djurslands Landboforening, da der var generalforsamling i foreningen. I sin beretning pegede han på, at landbrugsaftalen, der blev indgået i oktober 2021, åbenbart var røget i glemmebogen under sidste efterårs valgkamp.

- Valgkampen gik desværre som jeg havde forventet, landbruget blev igen draget ind i en valgkamp for at skaffe stemmer. Tonen omkring landbruget blev mere og mere skinger, og snart skulle landbruget fuldstændigt ofres på bekostning af for eksempel klimatiltag, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse, sagde Hans Gæmelke.

Han benyttede sig i samme ombæring af muligheden for at lede opmærksomheden over på fødevareklyngens store økonomiske betydning for Danmark under sin tale:

- Under valgkampens politiske debatter var der ingen, der tog hensyn til hele fødevareklyngens betydning for beskæftigelse, valutaindtægter og fødevaresikkerhed. Fødevareklyngen udgør den andenstørste valutaindtjening til Danmark, men dette faktum havde åbenbart ingen betydning under valgkampen.

Skaber usikkerhed

Ifølge Hans Gæmelke er den seneste politiske udvikling med til at skabe usikre vilkår for danske landmænd. Og det kunne erhvervet ifølge ham på ingen måde være tjent med.

- Det er beskæmmende, at Folketinget i efteråret 2021 vedtager en landbrugspakke, der skal skabe ro for landbruget. Som det blev sagt dengang: »Så kender landbruget sine vilkår«. Kun et år efter denne aftale så pakkes denne landbrugspakke op, og igen bliver det politiske fundament for så vigtigt et erhverv usikkert, sagde Hans Gæmelke og tilføjede:

- Dette var en dårlig oplevelse, og konklusionen må være, at intet er sikkert, uanset hvor mange forsikringer vi får fra politisk side.

Har sin berettigelse

Han brugte også talen til at fremhæve, at Djursland Landboforening er i god gænge efter en overstået coronapandemi, der lukkede ned for stort set alle aktiviteter i foreningen, der i dag har 500 aktive, og 200 passive medlemmer.

- Efter corona-nedlukningen var jeg naturligvis spændt på, om der fortsat ville være opbakning til landboforeningens arrangementer og udbud af mødeaktiviteter. I har i 2022 været særdeles flittige til at møde op til mark- og bedriftsbesøg, og ligeledes har efterårets møder været meget velbesøgte, sagde formanden og fortsatte:

- I løbet af januar og starten af februar i år har udvalgene afholdt deres respektive beretningsmøder. Over seks mødeaftener har det samlede deltagerantal været på omkring 365. Derudover har der været afholdt en række faglige møder, hvor der har været pladsmæssige udfordringer, sagde Hans Gæmelke.

Ifølge ham er den slags med til at understrege foreningens berettigelse.

- Jeg har sagt det før: En landboforening har sin berettigelse, hvis medlemmerne vil gøre brug af deres landboforening. Og med fremmødet i aften må jeg sige, at I gør, at landboforeningen har sin berettigelse.

Hans Gæmelke blev genvalgt som formand, og de tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer Esben Øvle Kristensen, Jørgen Ivar Mikkelsen og Hanne Line Revsbech blev også alle genvalgt.

Læs også