Generationsskifte – gammel vin på ny flaske

De væsentligste faktorer, når vi snakker generationsskifte, handler fortsat om de traditionelle spørgsmål om økonomi, tidspunkt, helbred og livsindhold efter pension.

 

Af Ellen Bruun Andresen, afd.chef, juridisk rådgivning, LandboSyd

Generationsskifte handler kort sagt om at sikre din virksomheds overlevelse uden dig. Der er mange følelser på spil – hvad skal jeg nu? Hvad ønsker vi i fremtiden? Er alle i familien enige om det? Det kan være svært at sætte gang i tankerne om generationsskifte, ikke kun i landbruget, nej, udfordringerne ses også i mange andre brancher.

Det er fortsat de traditionelle spørgsmål om økonomi, tidspunkt, helbred og livsindhold efter pension, der er de væsentligste faktorer for at vurdere, om tiden er inde til at sælge ejendommen. Og selv om det er gammel vin på ny flaske, så håber jeg, at når jeg bliver ved at nævne, at det er en god idé at over veje strategien for generationsskifte – at vi får sat skub i overvejelserne i god tid.

Læg en strategi

Årsagen til, at det er fornuftigt at have en strategi for sit generationsskifte, er, at det gør det lettere for ens omgivelser, herunder ægtefælle, familie, medarbejdere, bank mv. at følge og bidrage, når det er tydeligt for alle hvilket mål, man går efter.

Der kan være flere ting, der motiverer en strategi, og der er plads til at ændre strategien undervejs, men når omgivelserne har mulighed for at få indsigt, vil det give en stabilitet, som typisk fastholder værdierne på ejendommen og sikre at man føler sig godt rustet til at sælge. Overvejelser af denne størrelse tager tid – og den tid skal man give sig selv for at blive parat.

Det er en meget svær beslutning at sælge sit livsværk. Derfor er det også vigtigt at gøre sig tanker herom i god tid, så man kan have flest mulige valgmuligheder.

Livscyklus er længere

Tidligere var livscyklussen på en landbrugsejendom ca. 40 år, men i flere tilfælde beholdes ejendommene længere og længere tid. Næsten 1/3 af de danske ejerledere i dansk landbrug har rundet 66 år, men kun 5 procent er under 35 år.

Er det en udfordring? Nej, - ikke umiddelbart, da alder ofte hænger sammen med erfaring og viden. Udfordringen opstår i det øjeblik, hvor den vigtige viden ikke bliver videreført til den næste generation. Det er heller ingen udfordring, hvis ejeren bibeholder intensiteten på bedriften, indtil han er klar til et salg. Hvis ejerlederen af den ene eller anden årsag mister gejsten, vil bedriften hurtigt bære præg heraf, og man risikerer, at værdierne smuldrer væk.

Lav det, du er god til

Vigtigt er, at vi laver det, vi er gode til – ellers bliver resultatet hurtigt derefter og engagementet falder. Derfor kan det også være en god idé at bruge noget tid på at finde ud af, hvad man skal foretage sig, hvis man ikke skal være ejerleder længere.

Der er jo heller ikke nogen, der siger, at det ikke kan lade sig gøre at fortsætte med at arbejde. Men at det ikke længere skal være for egen regning eller risiko – måske giver det mening at benytte sin lange erfaring hos en yngre landmand.

Samarbejde om driften

Der er flere eksempler på at yngre og ældre landmænd indgår samarbejde omkring driften på den erfarne mand ejendom med henblik på et glidende generationsskifte. Dette kan der være skattemæssige fordele i for sælger. Men helt sikkert også den unge landmands mulighed for at få overdraget vigtig erfaring og viden på ejendommen er en fordel, der efter min mening er væsentlig at fremhæve.

Selskaber nævnes i mange relationer, når vi taler landbrug. Og kan være mange fordele ved at drive et landbrug i selskabsregi. Hvis vi ser på selskaber alene i forhold til generationsskifte, er der blandt andet:

- Glidende generationsskifte. Den yngre landmand kan købe den andel af sælgers landbrugsvirksomhed, som han har egenkapital til. I flere tilfælde køber den yngre 10 procent og køber og sælger laver en plan for investeringer på ejendommen og en plan for, hvornår ejerskabet skifter.

- Hvis selskabet er lavet i en holding-struktur, så vil salget ikke umiddelbart udløse nogen væsentlig skat. Pengene i holdingselskabet kan anvendes til at foretage andre spændende investeringer.

- Udfordringen er dog, at man skal egne sig til at dele viden og ejerskab.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også