DCH International fik stort overskud trods udbrud af svinepest

På den virtuelt afholdte generalforsamling i tirsdags fremlagde bestyrelsen for den danskejede landbrugskoncern med 108 aktionærer et historisk højt overskud.

For få måneder siden blev én af DCH Internationals store svinefarme i Rumænien ramt af udbrud af ASF.

Alligevel kunne bestyrelsen i tirsdags på den ordinære generalforsamling, der blev afviklet uden fysisk fremmøde, præsentere en årsrapport for 2019 med et historisk højt overskud.

- Resultatet for 2019 er et EBIT-resultat på 157 millioner kroner, hvilket generer en forrentning af egenkapitalen på 18 procent. Resultatet for 2019 er historisk højt på grund af de høje svinepriser og på trods den negative påvirkning af afrikanske svinepest i Rumænien, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

12,50 kr. pr. kg slagtet

Resultatet, der er blevet opnået ud fra en omsætning på 682 millioner kroner, er negativt påvirket af direkte og indirekte omkostninger til ASF på cirka 75 millioner kroner.

Omvendt er resultatet påvirket positivt af en værdiregulering af besætningen på cirka 77 millioner kroner som følge af de rekordhøje svinepriser ved udgangen af året.

- Den gennemsnitlige svinepris for 2019 blev på 12,15 kroner pr. kilo slagtet vægt, 15 procent højere end året før. Den samlede produktion nåede i 2019 op på 568.000 grise på selskabets ni produktionsenheder i Rumænien, oplyser DCHI.

- Også produktiviteten udviklede sig positivt, idet der er produceret mere end 32 grise pr. årso, hvilket må betegnes som absolut tilfredsstillende under de givne omstændigheder, lyder det videre fra selskabet.

Bestyrelsen og ledelsen i DCH International A/S betegner årets resultat som tilfredsstillende, set i lyset af de store udfordringer ASF-udbredelsen i Rumænien har medført.

Også positivt i 2020

Svineproduktionen er efter ASF-udbruddet under genetablering og forventes at være tilbage i fuld drift ultimo 2020.

- Resultatet for 2020 forventes at blive negativt påvirket af udbruddet i størrelsesordenen 40 millioner kroner, og der vil uden tvivl fortsat være yderligere indirekte ASF-omkostninger. Omvendt ser de høje svinepriser ud til at fortsætte i 2020, og selskabet forventer et tilfredsstillende resultat i kommende regnskabsår, oplyser DCHI.

På generalforsamlingen blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Svejgård som genvalgt formand.

jpj

DCH International A/S

● DCHI har i dag en samlet svineproduktion, som består af 17.500 søer med tilhørende slagtesvineproduktion fordelt på 9 landbrug i Rumænien

● Der beskæftiges i alt cirka 475 medarbejdere i Rumænien.

● DCH International A/S har i 2019 opnået en omsætning på 682 millioner kroner, et EBIT-resultat på 157 millioner kroner og et resultat før skat på 111 millioner kroner.

● DCH International A/S er ejet af 108 aktionærer.

Læs mere om Global Farming

Effektivt Landbrug har gennem de sidste 10 år rejst kloden rundt og besøgt landmænd i bl.a. Sydamerika, New Zealand, Uganda, Cambodia og Indien.

Læs mere her

Læs også