Hestehold skal registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister

Alle der holder heste, skal registrere sig digitalt i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Det sker som en del af EU’s dyresundhedslov.

Registrering af hestehold er et vigtigt værktøj i arbejdet med at opspore og inddæmme sygdomme hos heste. Derfor gælder kravet om registrering for alle hestehold – uanset om der er en enkelt hest eller flere hundrede på ejendommen.

Dyresundhedsloven, der gælder i alle EU-medlemslande, indeholder regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme i EU, blandt andet hos heste. Udbryder der alvorlige sygdomme hos heste, vil det skade hestebranchen, begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande og bremse udviklingen af hestesporten. Sygdomme bekæmpes også af hensyn til dyrenes velfærd og fødevaresikkerheden.

Hvem står for registrering?

Alle ejendomme, hvor der er én eller flere heste, skal registreres i CHR på landbrugsindberetning.dk eller via appen CHR, der kan hentes i App Store og i Google Play. Man kan også kontakte CHR pr. telefon.

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal lade sig registrere, og derfor afhænger registreringen ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. Hvis man som hesteejer eksempelvis lejer et stykke mark af naboen, og man selv står for fodring og tilsyn, er det hesteejeren og ikke naboen, der skal registrere hesteholdet.

Alle hestehold skal lave en liste over den eller de heste, der opholder sig på stedet. Fremadrettet skal listen opdateres, når der flyttes heste til eller fra stedet. Man skal skrive hestens identifikationskode (typisk chipnummer) og UELN nummer ned.

Læs også