Frisker kørselsregler op før dyrskuet

Danske Maskinhandlerforening har sendt en venlig påmindelse om forholdene for brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer.

Der er stadig strikse regler i færdselsloven for, hvornår man må færdes lovligt på danske landeveje med store landbrugsmaskiner. Det er maskiner, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde, og som er mere end 2,55 meter brede.

I 2018 blev bekendtgørelsen, der dækker muligheden for at køre til og fra dyreskuer med de store maskiner, opdateret, og den slår fast, at man skal have ansøgningsskema og søge ved politiet.

Men området er i mellemtiden blevet overdraget til Vejdirektoratet, så derfor er det hos dem, der skal søges om tilladelse. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en meddelelse.

I bekendtgørelsen, der bærer navnet Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport, fremgår det, at der kun kan udstedes éngangstilladelser til kørslen.

Man søger om tilladelse via hjemmesiden virk.dk under linket Ansøg om tilladelse til særtransport. Her skal man bruge virksomhedens Nem-ID til at søge. 

Samtidig er der lavet en vejledning, man kan bruge, når man ansøger. Den hedder Quickguide til Særtransportansøgning og kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside. 
 

Effektivt Landbrug A/S

Odensevej 29
5550 Langskov