MeToo-sag skabte omvæltninger hos DanBred

Flere sager om grænseoverskridende adfærd af den nu tidligere direktør i DanBred, Thomas Muurmann Henriksen fik store personmæssige konsekvenser i genetikselskabet i slutningen af september.

Flere anklager om seksuel chikane har ikke alene kostet tidligere direktør Thomas Muurmann Henriksen jobbet hos DanBred. Også selskabets bestyrelse er nu fortid i genetikselskabet, der har Landbrug & Fødevarer som majoritetsejer.

»Topchefs krænkelser sender rystelser gennem Landbrug & Fødevarers datterselskab«.

Under den overskrift beskrev mediet Finans den 22. september en intern undersøgelse, foretaget af avlsselskabet DanBred, efter flere klager omkring seksuel chikane, omhandlende tre kvindeligt ansatte i selskabet og direktør Thomas Muurmann Henriksen.

Og selv om selskabets bestyrelse i første omgang bakkede op om direktøren, var der sat gang i en lavine, der ikke lod sig stoppe.

Og kort efter offentliggørelsen af historien meddelte DanBred, at Thomas Muurmann Henriksen havde valgt at trække sig tilbage fra direktørposten.

- Det er vigtigt for mig, at min person og de fejltagelser som jeg har begået, ikke kommer til at skygge for DanBreds videre udvikling. Med den store opmærksomhed, der er på min person lige nu, har jeg vurderet, at det ikke er til gavn for selskabet, at jeg fortsætter som direktør, og derfor trækker jeg mig, sagde Thomas Muurmann Henriksen i forbindelse med sin fratræden.

Muurmann Henriksens beslutning om at trække sig, fik opbakning af bestyrelsesformand Christian Junker.

- Der er ingen tvivl om, at det her har været en vanskelig og kompleks sag. Vi har i bestyrelsen hele tiden taget anklagerne om upassende adfærd meget alvorligt, og som jeg har nævnt tidligere var det ud fra en helhedsbetragtning, at bestyrelsen valgte at lade Thomas Muurmann fortsætte som direktør i selskabet. At Thomas i dag har ønsket at trække sig fra sin post, er en rigtig disposition, sagde Christian Junker.

Flere fratrædelser

Senere kom det også frem, at selskabets formandskab var trådt tilbage. Ifølge AgriWatch er Andreas Lundby ny formand for selskabet, mens Søren Foged Overgaard indtager posten som næstformand med Peter Iversen. Ind i bestyrelsen træder også Lotte Broholm Andersen, Jørgen Holm Westergaard og Allan V. Pedersen, skriver mediet. Derudover skal der udpeges medarbejdervalgte repræsentanter.

- Den nye bestyrelse vil have det som sin altoverskyggende prioritet at genoprette tilliden til selskabet, både blandt medarbejderne og i forhold til DanBreds omverden, lyder det i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, der ejer 51 procent af DanBred

- Der er sket fejl

Forandringerne sker som følge af den kritik, der er rejst i forbindelse med sager om grænseoverskridende adfærd fra den nu fratrådte direktør Thomas Muurmann Henriksen.

Den samlede ejerkreds har vurderet, at der skal nye kræfter til i DanBreds ledelse.

- Der er enighed om, at der er sket fejl i den måde, bestyrelsen i selskabet har ageret på, og at der nu udestår et stort arbejde med at genoprette tilliden over for medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst de berørte kvinder, tilføjes det.

Læs også