Nu kan du søge tilskud til målrettet kvælstofregulering

Du kan søge tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022 frem til den 22. april, oplyser styrelse.

Fra 1. februar og frem til 22. april kan du igen søge om tilskud til etablering af efterafgrøder og alternativer under målrettet kvælstofregulering i fællesskemaet.

Der er foretaget mindre ændringer i forbindelse med ansøgningen, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Du kan nu anvende to nye alternative virkemidler til målrettet kvælstofregulering 2022. Det drejer sig om efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter samt præcisionslandbrug.

Der er også foretaget en nedjustering af kvotereduktionen ved etablering af efterafgrøder i perioden 21. august til 7. september.

Du kan finde vejledningen til ordningen i Tilskudsguiden. Du kan også finde de konkrete regler i bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk.

Ordningen målrettet kvælstofregulering er en del af det danske landdistriktsprogram, og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

Læs også