Dyreetisk råd får nye medlemmer

Fødevareminister Rasmus Prehn har udpeget tre nye medlemmer, der skal være med til at gøre Danmark til et endnu bedre land for dyrene.

Tre markante stemmer inden for dyrevelfærd og -etik får en plads ved bordet i Det Dyreetiske Råd de kommende tre år.

Fødevareminister Rasmus Prehn har udpeget de tre nye medlemmer, som er Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse, Lina Lind Christensen, general manager i Anima, og Bjarne Klausen, der er adm. direktør i Odense Zoo.

Samtidig bliver Bengt Holst, der også er formand for Den Danske Naturfond, endnu engang udstyret med taktstokken. Han fortsætter som formand og får følgeskab i Det Dyreetiske Råd af ni af de hidtidige medlemmer, der også har fået genvalg af ministeren.

- Der hersker ingen tvivl om, at Danmark er og fortsat skal være et foregangsland, når det kommer til dyrevelfærd. Det er en stor prioritet for regeringen at få skabt et bedre liv for vores dyr – lige fra grisene i stalden til kæledyrene hjemme i stuerne. Med det nye hold på plads er jeg sikker på, at rådet er godt klædt på til mange spændende opgaver de kommende tre år, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

I forbindelse med den nye sammensætning af Det Dyreetiske Råd fra 1. juli 2022 udtræder Pernille Fraas Johnsen, landbrugsfaglig seniorrådgiver i World Animal Protection, og Peter Mollerup, formand for Dyrenes Venner og sammenslutningen af dyreværnsforeninger DOSO.

- Jeg vil gerne sige tak til de afgående medlemmer for deres store engagement. De har hver især bidraget til at skabe fokus på bedre dyrevelfærd i Danmark, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Det Dyreetiske Råd, der er nedsat i henhold til dyrevelfærdsloven, følger udviklingen inden for dyrevelfærd med en etisk tilgang. Rådet kan på eget eller fødevareministerens initiativ afgive udtalelser om et emne i relation til dyrevelfærd og dyreetik. 

Rådet rådgiver ligeledes ministeren i forbindelse med fastsættelse af regler på dyrevelfærdsområdet. Rådet varetager desuden informations- og debatskabende aktiviteter inden for dyrevelfærd og dyreetik.

Dyreetisk råd pr. 1. juli

Formand:
Bengt Holst, zoolog med speciale i etologi (dyrs adfærd) og formand for Den Danske Naturfond

Øvrige medlemmer (i alfabetisk rækkefølge):

Bjarne Klausen, zoolog og adm. direktør i Odense Zoo
Jes Aagaard, biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen
Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse
Lene Munksgaard, professor emerita ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet
Lina Lind Christensen, general manager i Anima og bestyrelsesmedlem i DOSO
Michael Nielsen, gårdejer og griseproducent
Paolo Drostby, kontorchef i Fødevareministeriet, Fødevarer og Veterinær
Per Jensen, bestyrelsesmedlem i Forbrugerrådet Tænk og præsident for Dyrenes Beskyttelse
Pernille Elisa Hansen, dyrlæge ved Anicura Skovlunde Dyrehospital
Sebastian Klein, Tv-vært, forfatter og naturformidler
Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Rokilde Universitet
Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud, gårdejer og kvægbruger
Pernille Fraas Johnsen, landbrugsfaglig seniorrådgiver i World Animal Protection, og Peter Mollerup, biolog og formand for Dyrenes Venner træder ud af rådet med virkning fra 1. juli 2022.
 
 

Læs også