Julefrokost til ansatte eller et gavekort - hvordan med skatten og momsen?

Mange arbejdsgivere vil gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmulighederne, og hvad med moms? Og skal den ansatte beskattes af godet? Få svarene her.

Af Anna Boel, forretningschef, Skat, Landbrug & Fødevarer

Hvis man gerne vil invitere sine ansatte og måske også deres ægtefæller ud til en julefrokost med spisning og live-musik og eventuelt også efterfølgende overnatning på hotel, er der fradrag for udgiften som en personaleudgift. Når man selv deltager til julefrokosten sammen med alle ansatte, er der også fradrag for udgiften til deltagelsen.

Som arbejdsgiveren har man også fradrag for udgifter til en julefrokost, der vedrører ulønnede medhjælpere. Men der er ikke fradrag for en udgift til julefrokost for en ejer uden ansatte. Her er der nemlig ikke tale om en driftsudgift – altså en udgift for at »erhverve, sikre og vedligeholde« indkomsten.

Hvis der deltager samarbejdspartnere i julefrokosten, skal dette behandles som repræsentation, hvor der kun er fradrag for 25 procent af udgifterne.

For de ansatte er der tale om et skattefrit personalegode, når arrangementet har et rimeligt omfang og varighed. Den ansatte skal altså ikke beskattes.

Hvad med momsen ved julefrokoster?

Hvis julefrokosten holdes på en restaurant, et hotel eller andet, kan der foretages fradrag for 25 procent af momsen af udgifterne til bespisning i momsregnskabet. Det gælder også for bespisningsudgifter for arbejdsgiveren og eventuel ægtefælle.

Derimod kan der ikke trækkes moms fra, hvis julefrokosten afholdes i virksomhedens egne lokaler. Momsen af udgifter til musik og underholdning kan ikke fratrækkes i momsregnskabet. I det omfang der ikke er fradrag for momsen i momsregnskabet, indgår momsbeløbet i den udgift, som arbejdsgiveren skattemæssigt har fradrag for.

Gavekort til restaurant

Som erstatning for aflyste julefrokoster overvejer mange arbejdsgivere måske at give deres ansatte et gavekort til et restaurantbesøg.

Man vil som arbejdsgiver have fradrag for udgiften, men det kan desværre nemt føre til en skatteregning hos den ansatte.

Umiddelbart skulle man måske tro, at når en arbejdsgiverbetalt julefrokost er skattefri for den ansatte, så vil et gavekort til et restaurantbesøg, man giver som erstatning, også være skattefri – men det vil det kun være under særlige omstændigheder. For selvom gavekortet erstatter et skattefrit personalegode, skal det stadig behandles efter reglerne for gavekort, og de er overordentlig strikse.

Et gavekort, der giver den ansatte mulighed for frit at vælge mellem alle retter på menukortet på et spisested, sidestilles skattemæssig med kontanter. Det betyder, at værdien af gavekortet er skattepligtigt, og at man som arbejdsgiver skal indeholde AM-bidrag og A-skat af værdien.

Undtagelsen for gavekort

Et gavekort til et spisested til en specifik menu, for eksempel til julefrokostmenu eller til dagens tre-retters-menu sidestilles med en tingsgave. I så fald er gavekortet være omfattet af en bagatelgrænse på i 2022 1.200 kroner og derfor kun skattepligtig, hvis dette beløb overskrides.

Bagatelgrænsen på de 1.200 kroner omfatter alle de personalegoder, der er givet i løbet af et år. Hvis man giver en ansat en julegave til en værdi af 700 kroner og måske tre flasker vin til en værdi af 200 kroner som fødselsdagsgave, kan den ansatte altså ikke modtage et gavekort til en specifik menu på en restaurant som kompensation for den aflyste julefrokost. Hvis det sker, vil både gavekortet og fødselsdagsgaven fra tidligere på året bliver skattepligtige, fordi beløbsgrænsen overskrides.

En julegave, der gives som en tingsgave, er altid skattefri, når den er købt for mindre end 900 kroner.

Man har ikke fradrag for momsen over momsopgørelsen, når man køber gaver, herunder gavekort til sine ansatte. Men momsudgiften indgår i den udgift, man som arbejdsgiver har skattemæssigt fradrag for.

Læs også