Første gang i 37 år: Landbrugsskole bygger nyt og forener land og by

Agroskolen i Hammerum bygger nyt hovedkvarter i Herning, hvor skolen vil blive en integreret del af både studiemiljøet og det sociale liv på Herningsholm. Det bliver den første nybyggede landbrugsskole i Danmark i 37 år.

Ikke siden 1986 har en dansk landbrugsskole bygget nyt hovedkvarter. Det bliver der nu ændret på.

Byggeplanerne for Agroskolens nye skole er netop blevet godkendt af bestyrelsen for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Placeringen bliver i kernen af Herningsholms campusområde på Lillelundvej – med erhvervsskolens mange ungdoms- og erhvervsuddannelser på den ene side og smuk natur fra Lillelund Engpark på den anden. Her kan skolens elever indgå i fællesskabet med de andre uddannelser, men har også mulighed for at »være sig selv« med udsigt til grønne arealer. Det skriver Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til at bringe kulturen og værdierne, der kendetegner en landbrugsskole af høj kvalitet, ind i et topmoderne miljø i Herning, siger Jeppe Bomann, forstander og uddannelsesleder på Agroskolen.

Et moderne forsamlingshus

Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, som Agroskolen er en del af, påpeger betydningen af landbrugsuddannelsen for området:

- Som erhvervsskole i Midt- og Vestjylland ønsker vi at være en skole, der er relevant for erhvervslivet i området. Landbrugssektoren er en central branche i en rivende teknologisk udvikling. Derfor er tiden moden til at bygge fremtidens landbrugsskole, der giver optimale muligheder for landbrugserhvervet i hele området.

- Med flytningen ønsker vi at skabe et åbent hus, der ikke kun fremmer landbrugsfaglige kompetencer, men også præsenterer landbrugserhvervet for omverdenen og inviterer lokalsamfundet indenfor. Det er designet til at være mere end bare en skole og vil også fungere som et moderne forsamlingshus, der kan huse en bred vifte af aktiviteter som fællesspisninger, foredrag, kurser og foreningsarrangementer, siger Allan Kortnum.

Fakta

  • Den nye landbrugsskole vil koste 35-40 millioner kroner og forventes at stå færdig i 2025.

  • Hertil kommer udvidelse af skolehjemmet og forbedrede faciliteter på landet uden for Herning.

  • Den nye skole vil kunne rumme op til 100 elever med mulighed for udvidelse til 200 elever.

  • Tanken bag byggeriet er, at skolen bliver et hjem væk fra hjemmet – et hjerterum med fokus på fagligheden og fællesskabet.

  • Agroskolen startede med at hedde Hammerum Landbrugsskole i 1938 i bygninger opført i 1928.

  • I 1999 blev landbrugsskolen fusioneret med landbrugsskolerne Borris og Kongensgaard ved Lemvig.

  • Her blev det fælles navn Agroskolen født.

  • Agroskolen fusionerede med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i 2018.

Mere 24/7 end 8 til 16

I planerne for den nye landbrugsskole er der lagt vægt på, at det skal være et markant byggeri, der både tjener sine funktioner og er smukt at se på. Byggeriets konstruktion får mange fællestræk med staklader, som i landbruget fortrinsvis har tjent det formål at sikre opmagasinerede afgrøder. Det har også været vigtigt at skabe et socialt og hjemligt samlingssted, der fremmer fællesskab.

Skolen bliver bygget med plads til 100 elever og mulighed for let at udvide. Desuden bliver skolehjemmet i Herning udvidet til at kunne rumme 250 elever. Samtidig bygger BRF-Fonden et af deres tre håndværkskollegier i tilknytning til Herningsholm og tæt på den nye landbrugsskole.

Landbrugsskolen er fast besluttet på at skabe en balance mellem at være en integreret del af fællesskabet med de andre uddannelser på Herningsholm, mens den også bevarer sin unikke identitet.

Når landbrugsuddannelsen er mere 24/7 end 8 til 16, fordi eleverne også er sammen om et væld af aktiviteter uden for almindelig skoletid, kommer man nemlig tættere på det, som en højskole kan.

- Skolens tilgang ligger helt klart i forlængelse af højskoletanken om, at uddannelse og dannelse ikke er det samme. Derfor har vi fokus på det dannende element hver dag. Ud over at vores elever skal være fagligt i top, skal de også gå herfra med en almen viden og være godt rustet til oplæringen og senere arbejdet i landbruget, siger Jeppe Bomann.

Klubhus for landbrugsinteresserede unge

Nye undervisningsformer og teknologier kræver tidssvarende faciliteter. Et advisory board med repræsentanter fra branchen har rådgivet under planlægningen af den nye skole, så den kommer til at leve op til netop det. I det rådgivende organ finder man blandt andet LandboUngdom og næstformand Martin Rohde Andersen.

- Det har været en yderst positiv proces, hvor vi har haft mulighed for at sætte vores præg på den nye skole og sikre, at den imødekommer de unges ønsker og behov for at vælge en landbrugsskole. Ikke bare en mulighed for at dygtiggøre sig fagligt, men også for at skabe et socialt fællesskab omkring sin uddannelse. Et klubhus for os og andre landbrugsinteresserede unge, siger Martin Rohde Andersen.

Næstformanden hilser det velkommen, at skolen inviterer lokale aktører i Midt- og Vestjylland til at benytte faciliteterne til positivt samarbejde og udvikling.

- Det vil skabe en stærk forbindelse mellem skolen og det lokale landbrugsmiljø. Vi tror på, at det vil tiltrække flere unge og dermed bidrage positivt til landbrugets fremtid, siger Martin Rohde Andersen.

Agroskolen er oprindelig en fusion mellem landbrugsskolerne Hammerum, Borris ved Skjern og Kongensgaard ved Lemvig. Siden sammenlægningen med Herningsholm i 2018 har søgningen til landbrugsuddannelsen været stigende.

På landsplan begyndte 21 procent flere på en landbrugsskole i januar 2023 sammenlignet med 2021, og til august 2023 er optaget på danske landbrugsskoler steget med 15 procent i forhold til sidste år.

Optaget på Agroskolen afspejler den positive udvikling i hele landet med en fordobling på grundforløbet til august 2023 sammenlignet med 2022.

Læs også