Nu skal der mere fart i udtagningen af lavbundsjorde

Promilleafgiftsfonden for landbrug udmønter nu midler til at ansætte et hold udtagningskonsulenter, der skal sætte skub i udtagningen af lavbundsjorde, oplyser styrelse.

De ti milioner kroner, som et politisk flertal har besluttet at hjælpe lodsejere, der vil udtage lavbundsjord, med, er nu på vej,

Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

- Sidste år blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om en aftale om grøn omstilling af landbruget. Som del af aftalen indgår ambitionen om at udtage op mod 100.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder. Udtagningen er en kompleks opgave, der kræver tid og involverer mange forskellige parter. For at hjælpe lodsejerne med dette arbejde, blev der i aftalen afsat 10 millioner kroner årligt til et korps af udtagningskonsulenter, forklarer styrelsen på sin hjemmeside.

Tidlig dialog

Ifølge styrelsen skal udtagningskonsulenterne rådgive og hjælpe lodsejere, som ønsker at udtage deres lavbundsjorde. Konsulenterne kan levere den opsøgende og tidlige dialog med lodsejere og hjælpe med at understøtte det lokale samarbejde, når udtagningsprojekter skal sættes i gang.
 
- Midlerne for 2022 vil blive udmøntet gennem Promilleafgiftsfonden for landbrug i løbet af efteråret 2022. Det er derfor snart muligt at søge om tilskud til projekter, som understøtter udtagningskonsulenternes arbejde. Opgavebeskrivelsen for udtagningskonsulenterne vil kunne ses på Promilleafgiftsfondens hjemmeside, skriver styrelsen.

Læs også