Regulering af prædatorer

Krager er sammen med ræve en af de vigtigste prædatorer i forhold til vores jordrugende fugle og deres reder.

I marts er det muligt at regulere krager og husskader både med brug af fælder og skydevåben. Og frem til den 15. april er det muligt at ansøge om tilladelse til regulering i egne, hvor krage og husskade forvolder skade på markafgrøde eller den øvrige fauna.

Især kragen er sammen med ræven en af de vigtigste prædatorer i forhold til vores jordrugende fugle og deres reder.

Kragen kan være utrolig effektiv og intelligent i sin søgen efter reder, og for mange jordrugende fugle betyder det, at de må lægge en ny portion æg – i en måske bedre skjult rede. Selv kragerne kan dog snydes, og i mange tilfælde vil den rette rededækning medvirke til, at reden holdes skjult for nysgerrige øjne.

Regulering kan og skal derfor aldrig alene udgøre vildtplejen. Det er lige så vigtigt, om ikke vigtigere, at foretage en terrænpleje, som skal medvirke til at forbedre levesteder for jagtbare såvel som ikke-jagtbare arter.

Ved benyttelse af fælder til regulering af husskade og krage er det vigtigt at have sat sig ind i de gældende regler for fældens udformning. En reguleringstilladelse kan søges via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Undgå hvalpe i rævegrave

Når rævegravene er tilset en sidste gang i regulerings øjemed, vil det være en god idé at lukke dem af, for at undgå der bliver sat et kuld hvalpe i graven. Senere på sæsonen vil rævene ofte undgå de grave, hvor der har været hvalpe.

I stedet kan man benytte marts måned til enten at pleje kunstgraven eller måske flytte den, hvis dens nuværende placering ikke har vist sig at være den rette. Pleje af kunstgrave udføres ved at trække et rensebånd med en sæk igennem og eventuelt lægge nyt sand i kedlen.

Hvis man vælger at flytte rævegraven til en ny lokalitet, skal man forsøge at sætte sig ind i, hvor rævene naturligt færdes. Ofte vil ledelinjer i terrænet som markveje, levende hegn og skovbryn være steder, hvor rævene færdes, men grave, der placeres i det åbne land, kan også vise sig at være effektive.

Når graven etableres, skal man huske, at placeringen skal give gode muligheder for at afgive sikre skud til ræven i forbindelse med gravjagt, og at der ikke må være gennemtræk.

Via denne QR-kode kan der findes mere information om regulering af skadevoldende vildt:

Læs også