Køerne skal have mere energi på stald

Energiniveauet i græsset er ifølge ØkologiRådgivning Danmarks friskgræsanalyser faldet støt siden midt juni.

Sukkerindholdet og energiniveauet i græsset er støt faldende. Det påpeger ØkologiRådgivning Danmark i deres nyhedsbrev.

Ifølge Louise Kjær Hilligsøe, kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark sker det som oftest i juli, hvor det varme vejr og manglende vand nedsætter fordøjeligheden og derfor energiniveauet og sukkerindholdet.

ØkologiRådgivning Danmarks friskgræsanalyser viser da også, at sukkerindholdet er faldet med næsten 50 procent fra midt juni til midt juli. Og ser man på afgræsningsprognosen, kan man forvente, at det fortsat vil være faldende.

Lige nu ses energiniveauer på under 6,0 megajoule pr. kg tørstof og fordøjelighed på under 80 procent organisk stof OS og helt ned til 75 procent organisk stof.

Derfor mener Louise Kjær Hilligsøe, at der bør suppleres med mere energi på stald, så køerne fortsat kan holde ydelsen og ikke får et knæk.

Hun understreger, at det ikke er ensilage, der skal suppleres med, men derimod korn eller majs.

Æder køerne mange kg tørstof ensilage på stald, vil de være mætte, inden de skal på græs, og derfor vil de have en lavere optagelse, når de er ude. Det kan udmønte sig i græs, der »stængler« og skal slås af for at sikre så god en fordøjelighed, som det er muligt for tiden, lyder det.

Rådgiveren peger på, at det vigtigste er at få gået en god tur hen over sin mark og vurdere tilstanden derude med egne øjne og finde en balance mellem energibehov og afgræsningen. Uanset hvad, bør man hæve energiniveauet på stald.

 

Læs også