bannerPos

Aktuelle nyheder om Kvæg

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om kvæg.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige kvæg nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

Malkeanlæg med »alt i udstyr«

Den nye Grotrian-malkestald på Tinghøjgaard overvåger og registrerer alt. Det betyder blandt andet, at den himmerlandske kvægejendom har meldt sig ud af RYK og dermed ydelseskontrollen. Det har givet en besparelse på 300.000 kroner om året.

Kæmpe malkestaldsprojekt står færdigt og malker nu 1.200 køer

Tinghøjgaard i Himmerland har været igennem et enormt malkestaldsprojekt. Der er blevet etableret en ny 2x42-malkestald i eksisterende rammer og flyttet et 2x12-malkeanlæg til en gammel 77´er-malkegrav, hvor det er genetableret.

Markedet for oksekød er uforudsigeligt

Uforudsigelighed præger fortsat markedssituationen for okse- og kalvekød både nationalt og globalt, lyder det fra det private slagteri Himmerlandskød A/S.

Den gyldne middelvej mellem klima og dyrevelfærd

Som udgangspunkt er der mange konflikter mellem klimavenlighed og dyrevelfærd, når man snakker malkekøer. Data er midlet til at finde den gyldne middelvej, men der venter et stort indsamlings- og valideringsarbejde, før vejen kan udstikkes.

Ingen julefrokoster giver håb om mere oksekødssalg

Der er ikke mange lyspunkter udenfor landets grænser, når det kommer til markedet for okse- og kalvekød, melder Danish Crown Beef. Men da der ikke er julefrokoster i større omfang, er der håb om, at der bliver mere plads til oksekød i salget.

Mindre plads og mindre metan

Dansk mælke- og kvægproduktion har fortsat en fremtid, spår formanden for L&F’s Klima-Advisory Board, men skrumpende landbrugsareal og øgede krav til klimabelastning kræver, at der tænkes i nye baner.

Jagten på klimakoen kræver cirkulær tankegang

På en konference ved Videnscenter for Dyrevelfærd gav professor Peter Lund torsdag en gennemgang af nogle af mulighederne og udfordringerne i kampen for at reducere malkekøernes metanudledning.

Syv tips til at mindske køernes klimaaftryk

Fodring med fedt, reduceret opdræt, biogas. Som kvægbruger er der flere veje mod målet om klimaneutralitet.

Tendensen peger mod gårdmineraler

Flere og flere vælger gårdmineraler frem for typemineraler i foderrationen. Det giver mere fleksibilitet og behøver langt fra at være dyrere – tværtimod, oplever Rikke Kirkebæk, som er kvægrådgiver i Vilomix.

Varerne skal placeres i et svært marked

Markedet for okse- og kalvekød i Europa følger desværre tendenserne i det danske efterårsvejr, hvor der bliver længere og længere mellem de blå stykker himmel. Covid-19 sætter dagsordenen, skriver Danish Crown Beef.

Ny generation af mælkeerstatning sætter fokus på diarre

En helt ny sammensætning af en mælkeerstatning viser positive resultater i flere testbesætninger. En af dem er en slagtekalveproducent på Fyn, som med den nye mælkeerstatning oplever markant mindre diarre ved sine yngste kalve.

Malkeanlægget skulle være arbejdsmiljøvenligt og enkelt

Stor mælkeproducent gik fra en malkekarrusel til et 2x24 side by side malkeanlæg. Teknikken er monteret i en lun og tør kælder - afskærmet fra malkestaldens fugtige miljø.

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.