bannerPos

Aktuelle nyheder om Kvæg

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om kvæg.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige kvæg nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

Halvanden uge tidligere med første slæt

På Hedegård i Vendsyssel blev første slæt skårlagt halvanden uge tidligere end normalt for at give lys og luft til nyt græs under det gamle, hvor vandet var kommet i vejen for sidste slæt i 2019.

Kan metan-reduktion gavne koens produktion?

Et fodringsforsøg skal gøre forskere ved AU Foulum klogere på, om den lavere metan-produktion, man kan opnå med foderadditiver, stiller mere brint og kulstof til rådighed for koens produktion.

Naturligt E-vitamin har større effekt på mælken

Når koen fodres med græs med et naturligt højt E-vitamin-indhold, bliver mælkens indhold af E-vitamin højere, end hvis koen primært får foder tilsat syntetisk E-vitamin, viser undersøgelser foretaget af forskere ved AU Foulum.

Asfalt i siloen - og i laden

Som en af de formentlig eneste i Danmark har kvægproducent Torben Hansen, Fjelsted, fået lagt asfalt i sin lade. Og det har gjort livet nemmere.

Fjern metalbørster fra dit kvægbrug

Børster af metal kan forurene foderet voldsomt og koste køer livet. Derfor opfordrer Seges-konsulent til at undgå metalbørster i nærheden af kvægbrug.

Virtuel succes med besætningsbesøg

LandboUngdom havde onsdag aften inviteret til besætningsbesøg. Det foregik foran hver sin skærm med livestreaming fra Alstrup I/S ved Brønderslev. Godt 200 mennesker var med direkte, mens udsendelse et halvt døgn efter havde været vist mere end 9.600 gange.

Rapsfrø som fedtkilde i foderrationen mindsker metan-udledningen

Det er allerede kendt, at mere fedt i foderrationen kan mindske metan-udledningen fra køerne. Et nyt GUDP-projekt vil derfor ruste landbruget til et muligt lovkrav om mere fedt ved at udvikle udstyr, metoder og viden, som gør det nemmere at bruge rapsfrø i foderrationen.

Skifter ud i race og skipper malkerobotterne

Alt handler om økonomi hos den 28 årige Mathias Hedegaard, som er selvstændig mælkeproducent på Djursland. Derfor skifter han malkerobotterne ud med en almindelig malkestald, og de røde køer konverterer til Jersey. Hans mulighed er at optimere i de rammer han har, og det gør han nu til fulde.

Danish Crown sænker atter oksekødsnoteringen

Markedet for okse- og kalvekød har det fortsat svært i en verden, hvor Corona regerer. Samtidig oversvømmes markedet i EU med kød fra Sydamerika til meget lave priser. Alle kategorier sænkes med 30 øre kiloet for uge 18.

Tips til fremtidens staldanlæg

Mange kvægbrugere har en udviklingsplan for deres staldanlæg, men der er stor forskel på, hvor klart planen fremstår. Det hjælper meget at få planen skitseret ordentligt ned, fastslår bygningskonsulent, som her giver sit bud på, hvad man skal have med i planerne.

EU finder millioner til mælkemarkedet

Selv om EU's landbrugskommisær, polakken Janusz Wojciechowski, har meldt ud, at pengene under det nuværende landbrugsbudget er brugt, har EU alligevel fundet penge, der skal bruges i et forsøg på at holde hånden under mælkeproducenter.

Fødevareministeren vil hjælpe betrængte kvægkødproducenter

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har ifølge en mail fra Miljø- og Fødevareministeriet til Effektivt Landbrug stor forståelse for oksekødsbranchens situation. Sektorformand i Landbrug & Fødevarer, Christian Lund, glæder sig over, at ministeren er velvillig over for ønsker fra organisationen til hjælpeforanstaltninger.