Arla øremærker 3,7 milliarder kroner årligt til klimatiltag

Arla Foods indfører et bæredygtighedstillæg til sine landmænd for at motivere til og finansiere tiltag, der er nødvendige for at nå 2030-målet for emissionsreduktioner på gårdene.

To år efter gennemførelsen af det årlige Klimatjek på 8.000 gårde i syv europæiske lande tager Arla-landmændene nu endnu et vigtigt skridt for at forblive på forkant med miljømæssigt bæredygtig mejeriproduktion. Fra næste år vil mælkeprisen, som den enkelte Arla-landmand modtager fra andelsmejeriet, afhænge af de miljømæssige bæredygtighedstiltag, der gennemføres på gårdene. 

Andelsmejeriet introducerer en pointbaseret tillægsmodel for bæredygtighed, der bygger på data fra Klimatjekket, og som har til formål at belønne nuværende og fremtidige bæredygtighedstiltag på gårdene.

Bestyrelsen afsætter årligt op til tre eurocent pr. kg. mælk til at finansiere og motivere til miljøforbedringer gennem 19 tiltag. Det fulde tillæg omfatter også den ene eurocent, som landmændene får for at indsende Klimatjek-data.  Det første helår forventes mindst 270 millioner euro (to milliarder kroner) at blive fordelt via den månedlige mælkepris ud fra, hvad landmændene gennemfører af modellens 19 tiltag.

Progressiv mælkeproduktion

- Vi indfører et avanceret og ambitiøst bæredygtighedstillæg, hvilket repræsenterer en fundamental ændring af vores mælkeprismodel. Fremover vil den mælkepris, Arla-landmændene får for deres mælk, ikke kun afhænge af fedt, protein og kvalitet, men også af deres tiltag i forhold til bæredygtighed, udtaler Arlas bestyrelsesformand, Jan Toft Nørgaard, og fortsætter:

- Støtten fra vores medlemmer, især i en tid med stor usikkerhed, sender et stærkt signal om vores engagement i at være på forkant med progressiv mælkeproduktion og sætte standarden for, hvordan vi kan skubbe hele vores sektor fremad. 

De tre eurocent kommer oven i den ene eurocent, som landmændene får for at indsende Klimatjek-data. Indsendelsen er en forudsætning for at deltage i tillægsmodellen, og dataen udgør grundlaget for beregningen af den enkelte landmands tillæg.

Vurderet ud fra Arlas nuværende mængde ejermælk vil de fire eurocent pr. kg. mælk årligt beløbe sig til 500 millioner euro (3,72 milliarder kroner), som Arlas bestyrelse er villig til at tage fra Arlas mælkepris og omfordele til landmændene baseret på det antal point, de hver især tildeles i tillægsmodellen for bæredygtighed. Med den nuværende mælkepris svarer det til cirka syv procent af mælkeprisen. 

Pointbaseret system

Modellen er et pointbaseret system, hvor landmændene optjener point baseret på deres tiltag i forhold til modellens 19 forskellige tiltag, for eksempel foder-, protein- og gødningseffektivitet, levering af husdyrgødning til biogasproduktion, biodiversitet, kulstofbindende dyrkningsmetoder og brug af vedvarende elektricitet og skovrydningsfri soja. 

Fra starten i 2023 vil der kunne optjenes op til 80 point, og det forventes, at der vil blive tilføjet yderligere 20 point til modellen til nye tiltag inden for få år, hvilket vil hæve det maksimale antal til 100 point. 

For hvert point, som landmændene optjener, vil de modtage 0,03 eurocent pr. kg. mælk. De tiltag, der har størst potentiale for at forbedre klima og natur, vil udløse flest point – og dermed også det største tillæg.

For en gennemsnitlig Arla-landmand med en gennemsnitlig årlig mælkeproduktion på 1,2 millioner kg. betyder det, at cirka 26.000 euro (193.000 kroner) af mælkeprisen vil stamme fra landmandens aktiviteter i forhold til miljømæssig bæredygtighed. 

Den første udbetaling af tillægget vil finde sted som en del af den månedlige mælkepris i august 2023 på grundlag af mælk leveret i juli. Det vil blive beregnet på baggrund af de data, der er tilgængelige fra Klimatjekket for 2022 og eventuel yderligere dokumentation, som landmanden har uploadet.

Læs også