Eksporten af tysk svinekød er faldet 14 procent

AMI har opgjort den tyske eksport af grisekød for de første 8 måneder af året til 1,58 millioner ton, hvilket er et fald på 13,7 procent sammenholdt med samme periode sidste år, hvor eksporten lå på 1,83 millioner ton.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en markedsanalyse mandag.

- Den lavere eksportmængde er en naturlig følge af et kraftigt fald i de tyske slagtninger af svin. For 1. halvår lå de tyske slagtninger 8,9 procent lavere end året før. Målt i ton faldt slagtningerne med 10,1 procent.

EU’s andel af den tyske eksport udgjorde 83 procent. De største eksportmarkeder for tysk grisekød var Italien og Holland med henholdsvis 231.000 ton og 221.000 ton. Dette var for Italiens vedkommende et fald på 10 procent sammenholdt med året før, mens eksporten til Holland faldt med 19 procent.

Læs også