Kina importerer mindre råolie

Kina er storimportør af råolie med mellem 10 og 13 millioner tønder pr. dag, men i april reducerede kineserne deres forbrug. Og ifølge analyseinstituttet AgroMarkets er den faldende import af olie til Kina et udtryk for, at verdensøkonomiens aktivitet »går i nedadgående retning«.

Kinas råolie-import faldt med 16 procent til 10,4 millioner tønder pr. dag, og alt peger i retning af, at forbruget ligeledes vil blive lavere i maj sammenlignet med 2022.

- Det understreger, at aktiviteten i verdensøkonomien er faldende. Nok stiger væksten målt i kroner, men med de kraftige stigninger, vi har set på priserne, så er der stor forskel på, om man måler væksten i kroner eller i styk, skriver AgroMarkets og tilføjer:

- Faktisk ville vi allerede nu være i recession, hvis væksten måltes i styk, og da det er styk eller mio. ton, som man henholdsvis eksporterer og importerer, så er aktiviteten allerede faldet her.

Læs også