Bank forventer højere renter

Vi kan forvente lidt højere 10-årige renter i 2020 - men primært i 2. halvår, vurderer Danske Bank i en ny prognose. 

- I 2020 forventes som hidtil en yderligere – men trods alt beskeden stigning – i de danske/tyske 10-årige renter efter stigningerne i fjerde kvartal og i starten af året. De 10-årige statsrenter både i Danmark og Tyskland forventes igen at komme over nul i andet halvår af 2020. De 10-årige amerikanske statsrenter forventes at stige tilbage til over 2 procent, vurderer banken. 

- Vi venter ligeledes som hidtil, at den 2-10-årige rentekurve stejler en smule i løbet af 2020. ECB/Nationalbanken holder fortsat godt fast i den korte ende af kurven, hvorimod der fortsat er en række drivkræfter, der peger mod højere 10-årige renter.  

Danske Bank forventer også fortsat, at Nationalbanken forhøjer den ledende rente med 10bp i løbet af 2020.

 Nationalbanken intervenerede til fordel for kronen i december og niveauet for EUR/DKK kunne indikere, at det er fortsat i januar. Der har dog hidtil været tale om beskedne interventionsbeløb. Men det tyder på, at den nuværende indskudsbevisrente på -0,75 procent ganske enkelt er blevet en tand for lav i forhold til ECB's pengepolitiske rente på -0,5 procent, lyder det fra banken.  

 

Læs også