En verden til forskel på markedet for svinekød

Alt imens vi oplever stigende svinepriser her hjemme og gode økonomiske perspektiver for fremtiden, så er det ikke ligefrem det samme billede vi ser i USA. Her er prisen for svinekød presset helt i bund, som en konsekvens af både handelskonflikt og spekulativt salg af svinefutures. Men kan den store prisforskel på tværs af Atlanterhavet fortsætte i 2020?

Året går efterhånden på hæld og det viste sig at blive et jubelår for dansk svineproduktion. Mens vi gør os klar til at skifte kalenderbladet fra 2019 til 2020 kan vi konstatere, at den afrikanske svinepest i Kina og Asien i løbet af de seneste nu knap 12 måneder har gavnet de økonomiske perspektiver for europæisk og især dansk svineproduktion. I 2019 oplevede vi således en svinenotering, der på vores egne kanter gik op med lige godt 50 procent. Det vær lige netop som jeg forventede det ved årets begyndelse. I 2020 forventer jeg en yderligere prisstigning. Men det store ryk, som vi oplevet i den danske svinenotering hen over foråret gentager sig nok ikke i 2020. Alligevel vil svinenoteringen formentlig arbejde sig op i løbet af de kommende måneder, eftersom Kina stadig har et stort behov for at importere store mængder af svinekød fra Europa.

Europæisk svineproduktion lukrerer på handelskrigen

Samtidig med at Kina kæmper med den afrikanske svinepest, så kæmper Kina også stadig med USA. Tilliden til at de to lande kan nå til enighed omkring en løsning på handelskonflikten, der tog sin begyndelse tilbage i 2018, er kraftigt aftagende. Så længe der ikke er en aftale på plads, så vil Kina så vidt muligt forsøge at få deres store behov for import af svinekød dækket her i Europa, såvel som i Sydamerika. Det betyder så også, at de amerikanske landmænd ikke for alvor kan få del af den store kinesiske efterspørgsel efter svinekød. Dette fremgår med alt tydelighed, af prisgrafen for svinekød i USA. Den amerikanske svinepris er presset helt i bund og har været med pil ned, i en periode hvor svinepriserne herhjemme har været inde i en kraftig stigning.

Det er så spørgsmålet om det er svineprisen her i Europa der er for høj, eller om det er svineprisen i USA, der er for lav. Her er konklusionen klar. Det er den amerikanske svinepris der er for lav.

Spekulanterne tror ikke på en handelsløsning - endnu

Den amerikanske svinepris kan ikke falde meget mere fra det nuværende lave prisleje. Dog er der heller ikke tegn på, at svineprisen i USA skal følge trop med svinepriserne her i Europa, så længe handelskonflikten går sin gang. Tilliden til en løsning på konflikten mellem USA og Kina, kan vi læse i spekulanternes handelsaktivitet med svinefutures. Til trods for at svineprisen allerede er presset helt i bund på den anden side af Atlanterhavet, så solgte de spekulative fonde i sidste uge yderligere kraftigt ud af amerikanske svinefutures. Således solgte fondene i USA ikke mindre end 7.000 kontrakter med svinekød i sidste uge, så de nu sammenlagt er i besiddelse af en salgsposition i svinefutures på 860 salgskontrakter.

Hvad kan vi så bruge denne information til om spekulanternes handelsaktivitet i USA? Jeg læser det som en kraftig indikation på, at der stadig er lang vej til en aftale mellem USA og Kina. Derfor læser jeg også den spekulative salgsinteresse for amerikansk svinekød, som et tegn på, at Kina fortsat vil skulle importere svinekød her fra Europa. Selvom vi i 2020 næppe kommer til at opleve så kraftige prisstigninger for svinekød som vi gjorde det i 2019, så vil prisen skulle gå yderligere op herhjemme, så længe USA og Kina ligger i handelskrig.

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Læs også