Markedsnoter: Prisen på møllehvede står stille

Møllehvede på Matif-børsen holder stadig prisen i et relativt tæt bånd nær toppen af de seneste måneders bevægelse, skriver Jyske Bank i en afgrødekommentar.

Ifølge banken afventer markedet, om næste retningsgivende bevægelse kommer på et brud på op- eller nedsiden af båndet.

Data fra EU-Kommissionen viser en stigning i eksporten af europæisk møllehvede på 50 procent i forhold til sidste år (fra 5,71 mio. tons til 8,55 mio. tons), med Rumænien som største eksportør efterfulgt af Frankrig, skriver banken.

Svin: Danmark ligger lunt i svinget

En stor del af de europæiske svinenoteringer viser fortsat en usædvanlig stabilitet, mens særligt den danske notering er iøjnefaldende, skriver Danske Svineproducenter i nyhedsbrevet Rundt i Europa med Danske Svineproducenter.

- I Danmark er slagtesvinenoteringen nu steget kontinuerligt de sidste fem uger og er dermed på vej mod førstepladsen i gruppen af de fem EU-lande med flest svin. Eksportefterspørgslen er så høj, at mange forespørgsler p.t. ikke kan dækkes.

- Danmark har med en selvforsyningsgrad på mere end 600 procent altid været stærkt eksportorienteret. Derudover fører den faldende danske svinebestand til, at der bliver slagtet færre grise. I første halvår af 2019 blev der slagtet 6,8 procent færre svin end i de første seks måneder af 2018, hedder det i nyhedsbrevet.

I blandt andet Tyskland tales der om kapacitetsflaskehalse i de kølehuse, som Kina har certificeret, men der forventes ikke noget prispres på baggrund heraf.

Det kommende år ventes en global tilbagegang i svinebestanden på op til 10 procent, fremgår det videre.

Palmeolien tester højt niveau

Palmeolien testede i forgårs det højeste niveau siden juni sidste år.

- På blot 14 dage er palmeolien steget med knap 14 procent, hvilket teknisk har sendt prisen op i overkøbt territorium og samtidig været en supporterende faktor for oliefrø-komplekset, skriver Jyske Bank i en afgrødekommentar.

Årsagen til stigningen er blandt andet forventninger om en stærk eksport ud af Malaysia samtidig med, at den samlede produktion estimeres lavere.

Smågrisene står formentlig foran en prisstigning

Den vigtige tyske Nord-West-notering er uændret 57,00 euro, og for 8-kilos grise er den ligeledes uændret 37,40 euro. Det konstaterer Danske Svineproducenter i en meddelelse.

- De europæiske smågrisenoteringer begynder at stige igen. Allerede i de seneste uger har vi set mindre prispositive tendenser på både det danske og det hollandske marked. Nu begynder prisopsvinget åbenbart også i Tyskland. Den tyske Nord-West-notering, som blev offentliggjort i dag og gælder for den forrige uge, er stadigvæk uændret.

- Den tyske VEZG-smågrisenotering, som blev offentliggjort i fredags og gælder for den nuværende uge, er imidlertid allerede steget med 2 euro, skriver Danske Svineproducenter, der dog ikke forventer en stigning på det tyske slagtesvinemarked i denne uge. 

- På grund af en helligdag på torsdag henholdsvis fredag er det tyske slagtesvinemarked p.t. velforsynet. Prisstigningen på smågrisemarkedet afspejler imidlertid, at markedet forventer yderligere signifikante prisstigninger på slagtesvinemarkedet i de kommende måneder.

Derfor er det meget sandsynligt, at den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet ikke fortsætter i år. Tyske omsættere tror, at smågrise næppe bliver billigere i år. Tværtimod. Med den nuværende markedssituation i baghovedet er det realistisk, at det sæsonmæssige opsving i år allerede starter nu, og at smågrisepriserne efterhånden stiger i de kommende uger.

Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med 2 euro til 59,00 euro (477 kr. inkl. vægtregulering), tilføjer Danske Svineproducenter.

Læs også