Ny Grimme-maskine har EU-typegodkendelse

Den nye 4-rækkede Prios 440-koplægger har en transportbredde på under tre meter, der kan betyde, at den kan køre selvstændigt på veje.

Den nye Prios 440-maskine blev vist frem ved Grimme Farm Days, der foregik for nylig hos Grimmes egen gård i Cappellen udenfor Oldeburg i Tyskland. Foto: Grimme

For nylig holdt maskinproducenten Grimme et stort anlagt arrangement, Grimme Farm Days, hvor den tyske virksomhed præsenterede sine nyheder til 2023-sæsonen.

I fokus var den nye firerækkede Prios 440-kartoffellægger, der har en transportbredde på under 3 meter og fuldstændig EU-typegodkendelse, der også viser innovation indenfor påhængning samt kamformning, der skaber de ideelle forudsætninger for præcision og Smart Farming-løsninger.

Alsidige kombinationsmuligheder

Ved hjælp af en svanehalstrækstang med mellemramme og separat løfteværk kan kartoffellæggeren kombineres med alle almindelige aggregater til aktiv jordbearbejdning.

Det separate løfteværk giver mulighed for et hurtigt skift mellem forskellige jordbearbejdningsaggregater. Jordbearbejdningsaggregatets dybdeføring sker uafhængigt af kartoffellæggeren, hvor læggedybden kan overholdes helt præcist.

Nyt dybdeføringskoncept

Dybdeføringen af gødningsskiver, furetrækker, tildækningsskiver samt kamformeranordning udføres uafhængigt af hinanden. 4 følehjul på maskinens forside og 2 ultralydssensorer foran kamformeranordningen registrerer arbejdsdybden og sørger hermed for en optimal dybdeføring og en homogen vækst.

Fuldstændig tilpasset Section Control

For at spare driftsmidler kan gødningsudstyr, tøndeanlæg samt læggeelementer tilkobles adskilt fra hinanden og for hver række enkeltvis ved hjælp af Section Control (enkeltrækketilkobling med »Multiboom-funktion«). Herved kan udledning af næringsstoffer i naturen, specielt ved oprettelse af kørespor eller ved udplantning af kløver, reduceres betydeligt. Pulverisering af gødningen i gødningsbeholderen forhindres af den rækkespecifikke frakobling af doseringssnekken samt røreakslen.

Ny innovativ kamformerudstyr

Plovlegemet af kunststof (PE) med kamtopplader til kamoverflade anvendes til at opbygge en kam med en glat kamoverflade eller en løs kamoverfalde med gitterruller. Første gang kan kammen også formes med en kombination af kamtopplader og og gitterruller. Den unikke »hybrid-kamformeranordning« skaber en kam med stabile og glatte kamflanker samt en kamtop med åbne porer.

Herved kombineres fordelene ved en kamformerplade med fordelene ved en gitterrulle.

»Hybrid-kamformeranordningen« kan omstilles og indstilles i marken uden værktøj, hvorved kamformningen kan tilpasses fleksibelt til jordbetingelserne samt kundekravene. For at øge vandets evne til at optage vand og undgå jorderosion, kan kamformeranordningen også udstyres med TerraProtect.

Vejtransportbredde under 3 m

I mange europæiske lande skal man fra en maskinbredde på over 3,00 meter ansøge om en særlig tilladelse til at køre på offentlige veje. Som regel har 4-rækkede kartoffellæggere, med en rækkevidde på 75 cm, en vejtransportbredde på 3-3,30 meter.

Prios 440 med en rækkevidde på 75 cm er som option udstyret med to aksler, der giver mulighed for i første omgang at reducere arbejdsbredden på 3,30 meter til en vejtransportbredde under 3,00 meter.

Ovenstående arbejdsværktøj, som jordstyreplader, de yderste plovlegemer og sporløsningstænder skubbes ind i maskinkonturen. Ved hjælp af den fuldstændige EU-typegodkendelse kan Prios 440 køre i den offentlige trafik uden særlig tilladelse, hvorved anvendelsen uden for bedriften og på tværs af grænser bliver langt nemmere.

SmartView videosystem

Betjeningen af Prios 440 er let og udføres som standard ved hjælp af Isobus. Her kan traktorens Isobus-terminal eller Isobus-betjeningsterminalen CCI 800 eller CCI 1200 anvendes. SmartView videosystemet med 12 tommer touchscreen-skærm, zoomfunktion, live slowmotion, live billedtransmission via WLAN, Visual Protect Pro og muligheden for billedoptagelse sikrer et godt overblik over alle maskinfunktioner.

Tilknytningen til myGrimme giver mulighed for at udveksle maskin- og ordredata, ved hjælp af agrirouter, med bedriftens egne Farm Management Informationssystem.

Læs også