Lavbundsordning sikrer 35.000 ton CO2-reduktioner

Udtagning af klimabelastende lavbundsjorde er ét af de afgørende værktøjer i landbrugets grønne omstilling. Der er nu fundet 170 millioner kroner til de 33 landmænd, fonde og kommuner, der har ansøgt om tilskud fra den nye Klima-Lavbundsordning. Det betyder, at der udtages op til 2.339 hektar lavbundsjord og randarealer. Det sikrer en årlig CO2-reduktion på mere end 35.000 ton.

Ordningen er den første af sin slags, som er åben for private lodsejere, kommuner og fonde. Samtidig er det første gang, at der tilbydes engangskompensation til lodsejere, og at man ikke benytter sig af jordfordeling, hvilket giver mulighed for hurtig udtagning. Erfaringerne viser, at der er stor interesse blandt private lodsejere i selv at stå for at udtage egne arealer. Det er muligt i den nye ordning.

Ordningen, som administreres af Miljøstyrelsen, blev i 2021 ansøgt for cirka 300 millioner kroner.

Læs også