Kommune aflukker dræn hos landmand

Bemærkelsesværdig drænsag mellem lokal landmand og Aabenraa Kommune har nu resulteret i, at kommunen har sat propper i drænrørene, da man ikke mener nye drænrør er lagt uden fornøden godkendelse efter okkerloven. Og landmanden selv, er klar til at gå rettens vej, hvor han før har vundet flere vandløbssager

Peter Hell og sønnen Anders Hell sammen med Tine Fricke, der er teamleder i Natur & GIS, Aabenraa Kommune. Foto: John Ankersen ropper, der blev sat på Peter Hell´s drænrør forleden.
i Natur & GIS, Aabenraa Kommune. Foto: John Ankersen

20-29-sy
Drænrørene har fået prop på, og dermed er afdræningen stoppet indtil videre på Peter Hells mark. Foto: John Ankersen

En strid mellem den lokale landmand Peter Hell, Søderupgård I/S, og Aabenraa Kommune fik et foreløbigt punktum forleden.

Sagen handler om dræning af et markområde hos Peter Hell med dræn til en grøft nær byen Hjordkær nær Aabenraa. Mens kommunen mener, at etableringen af dræn er sket uden fornøden godkendelse i forhold til okkerloven, og at afdræningen øger risikoen for okkerudledning til Søderup Å.

Efter flere påbud – det seneste med udløb i starten af juli - til Søderupgård I/S, har Peter Hell valgt at fortsætte med at dræne ud til den omtalte grøft – altså lige indtil forleden, hvor Aabenraa Kommune i form af teamleder for Natur & GIS i Aabenraa Kommune, Tine Fricke, mødte op på matriklen og gennemførte en aflukning af drænrørerne med propper. En opgave som kommunen havde bedt entreprenørfirmaet Brdr. Nørulf udføre på Peter Hells regning.

Alt sammen med presseopbud og politiske repræsentanter inviteret fra kommunen, hvor dog blot Venstre-byrådsmedlemmet Eivind Underbjerg Hansen, havde valgt at møde op.

Uenighed om kortmateriale

Selv mener Peter Hell ikke, at han har gjort noget ulovligt, og har undervejs haft sin egen advokat på sagen, ligesom både Bæredygtigt Landbrug og LandboSyd også har vist interesse for sagen.

Blandt andet mener Peter Hell ikke, at kommunens kortmateriale har været det rigtige at gå ud fra, samtidig med at han mener, at kommunen har afvist at forholde sig til det kortmateriale, han selv har lagt til grund for etableringen af dræningen.

Det drejer sig om oprindeligt kortmateriale for området fra 1950´erne, der påviser dræn på et lavere niveau. Et niveau Peter Hell blot mener han har hævet nu på grund af højere vandstand.

Peter Hell er klar til at gå hele vejen. Det er nemlig langt fra første gang, at han er gået rettens vej i sager om natur og miljø.

Han har nemlig tidligere anlagt og vundet flere sager over Aabenraa Kommune – blandt andet i Landsretten. Det har handlet om flere vandløbssager samt en digesag.

Retlige mangler

Peter Hells advokat, Gert Lund, har over for kommunen påpeget, at det udstedte kommunale påbud stilet til Peter Hell er behæftet med væsentlige retlige mangler, der gør det både ulovlige og ugyldige.

Han har i skrivelse opfordret Aabenraa Kommune til at afvente en eventuel prøvelse af grundlaget for påbuddene ved Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller domstolene.

Han henviser til at afpropningen af drænrørene vil skade arealerne med økonomiske tab til følge.

Ingen klage eller godkendelsesansøgning

Hos Aabenraa Kommune har man noteret sig, at Peter Hell hverken har indsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller har sendt en ansøgning om godkendelse af sit dræningsprojekt.

En kendsgerning, som Peter Hell bekræfter. Samtidig måske en dør på klem for at få projektet godkendt.

I hvert fald konstaterede Tine Fricke på dagen for aflukningen af drænrørene, at Peter Hell formentlig ville kunne opnå godkendelse, hvis han ellers søgte den.

Læs også