Ny formand for fynsk landboungdom

Anders Lindenskov overtager formandsposten for Landboungdom Region Fyn efter Helena Jørgensen og glæder sig til opgaven: – Vi skal være flere, der ved, hvad der sker på Fyn. Alle skal føle ejerskab, siger han.

Anders Lindenskov er nyvalgt formand for Landboungdom Region Fyn og glæder sig til arbejdet, der gerne skal munde ud i, at endnu flere i bestyrelsen får ejerskab over opgaver, og flere unge på Fyn får lyst at deltage i netværk og arrangementer.

Anders Lindenskov blev ved Årssamling på Dalum Landbrugsskole mandag i uge 24 valgt som formand for Landboungdom Region Fyn. Han overtager posten fra Helena Jørgensen.

- Jeg har tidligere været formand for Østfyns Landboungdom, så nu glæder jeg mig til arbejdet i regionen. Jeg vil rigtigt gerne samle de tre fynske foreninger lidt mere, så vi kan få endnu flere fælles oplevelser.

Anders Lindenskov håber især at kunne bidrage til, at endnu flere medlemmer får føling med, hvad der foregår i regionen.

- Jeg har en plan om at uddelegere arbejdet, så de øvrige i bestyrelsen også får stort ejerskab over opgaverne og også synes, at det er fedt at være med til arbejdet. Vi skal være flere der ved, hvad der foregår på Fyn, lyder det.

Samarbejde med landbrugsskole

Anders Lindeskov er uddannet landmand i 2020 fra Dalum Landbrugsskole. Han er 22 år, kommer fra et mindre landbrug ved Marslev, bor nu i Odense og er startet som selvstændig entreprenør i efteråret 2020.

- Jeg kan godt lide, at der sker noget omkring mig. Og derfor vil det at få skabt nogle flere fællesskaber omkring unge mennesker på landet, også være en opgave, jeg tager på mig, fortæller han.

- Under min uddannelse stod jeg for samarbejdet mellem skolen og LandboUngdom. Den erfaring vil jeg bygge videre på, så vi kan få endnu flere landbrugsskoleelever til at interessere sig for landboungdommen, når de begynder på uddannelse.

Fællesskaber for unge på landet

- Noget af det vigtigste ved Landboungdom er netværk og fællesskab. Vi skal dyrke hinanden og skabe fælles oplevelser, som vi husker også frem i livet, og som måske giver os venskaber til evig glæde, eller i hvert fald relationer, der kan hjælpe os fremadrettet. Jo bedre vi kender hinanden, jo bedre ved vi, hvordan vi kan hjælpe og fremme hinandens værdier. Det kendskab og fællesskab vil jeg gerne arbejde for, siger Anders Lindenskov.

Den nyvalgte formand håber, at han også selv kommer til at udvikle sig personligt.

- Sådan en post kræver, at man konstant udvikler sig og bliver bedre. Jeg håber da, at jeg kan lære meget i forhold til det at uddelegere og motivere. Både i bestyrelsesarbejdet, men da også herhjemme i min egen virksomhed, hvor jeg håber at blive en god chef fremadrettet, når jeg får nogle ansatte, siger han.

Læs også