Ny bestyrelsesformand for Kimbrerskuet

Landbrugsskolelærer Ditte Hammershøj, Stenild ved Hobro er på et konstituerende møde i Kimbrerskuets styregruppe udnævnt til bestyrelsesformand for Kimbrerskuet.

Ditte erstatter landmand Hans Ulrik Lund, der fratræder som bestyrelsesformand efter seks år på posten.

Direktør Brian Otte, Messecenter Vesthimmerland retter en stor tak til Hans Ulrik Lund for hans store indsats for Kimbrerskuet igennem mange år. Hans Ulrik har ledet Kimbrerskuet med stor professionalisme og i et godt samarbejde imellem styregruppen, dyreudvalgene og landboorganisationerne Agri Nord og NF Plus, der står bag Kimbrerskuet sammen med Messecenter Vesthimmerland.

Læs også