Mejeriernes Bruxelles-chef går på pension

Direktør for Mejeriforeningen/Danish Dairy Boards EU-kontor i Bruxelles, Kirsten Holm Svendsen, har valgt at gå på pension med udgangen af august 2023.

Hun har siden 2008 varetaget det danske mejeribrugs internationale interesser og har i årene opbygget et bredt og stærkt netværk - både hjemme i Danmark blandt mejerier, organisationer og landmænd, og internationalt i landbrugssektoren og blandt de politiske aktører.

Hun har også været aktiv deltager på den internationale mejeriscene både i Den Europæiske Mejeriorganisation EDA, hvor hun i en årrække var bestyrelsesmedlem og i den Internationale Mejeri-sammenslutning IDF, hvor hun pt. er formand for den stående komité for mejeripolitik og økonomi.

- Kirsten Holm Svendsen har ydet en afgørende indsats for dansk mejeribrug og sikret en stærk forbindelse mellem Danmark og EU. Med Kirsten i spidsen er dansk mejeribrug kendt som en seriøs, kompetent og professionel samarbejdspartner og aktør på den europæiske bane. Kirsten har over årene opbygget et stærkt hold på kontoret i Bruxelles, som i fællesskab har skabt og skaber resultater til gavn for sektoren, siger adm. direktør i Mejeriforeningen Henrik Damholt Jørgensen.

- Jeg fik et drømmejob, da jeg i sin tid blev ansat i Mejeriforeningen, siger Kirsten Holm Svendsen.

- Det er fantastisk at få lov til at gøre en indsats for et erhverv, som producerer noget, som man selv elsker at spise, og hvor producenterne er mennesker, som man elsker at omgås, som har en mening om tingene og gerne er helt fremme i skoene, når det drejer sig om innovation og udvik-ling. Jeg kommer helt bestemt til at savne mejerifolkene – både dem ude i marken og de fantastiske kolleger både her på kontoret i Bruxelles og hjemme i Danmark.

Arbejdet med at finde Kirsten Holm Svendsens afløser er i fuld gang.

Kirsten Holm Svendsen bliver i rollen, indtil en ny leder af Bruxelles-kontoret tiltræder.

Læs også