Brødre fejrer godt samspil

Carsten og Torben Jensen har gennem 25 år udviklet I/S Vesterballegaard ved Ejby til en stor svineproduktion med hjælp af gode medarbejdere og mange unge på bedriften.

Når de togrejsende suser hen over Fyn mod Jylland, kan de nyde synet af en markant landbrugsejendom med en stor stald lige ud til jernbanen, hvis de kigger ud ad vinduet lige før Ejby. Det er Vesterballegaard. Og ser man straks ud i modsatte side er det så Stærmosegaard, ligeledes med to markante blå kornsiloer.

De to gårde ejes af henholdsvis Carsten og Torben Jensen.

Her den 1. august er det 25 år siden, de to brødre stiftede deres fælles interessentskab, og lige siden har de arbejdet sammen og udviklet deres landbrugsbedrift.

 

Fejres på fredag

- Vi har en rigtig god og spændende tilværelse, med dygtige folk omkring os. Derfor vil vi gerne fejre jubilæet og i det hele taget, at vi på denne måde har stået sammen og været enige, lyder det fra de to brødre, der som henholdsvis 28 og 27 år i 1994 blev selvstændige landmænd med overtagelsen af Vesterballegaard efter deres far Villy Jensen og det samtidige opkøb af Stærmosegaard på den anden side af jernbanen.

Jubilæet markeres i et telt på gårdspladsen på Vesterballegaard på fredag den 2. august fra klokken 13, hvor der vil blive stegt en af grisene fra stalden på grillen.

- Vi trækker stikket ud den dag, uanset om det er godt høstvejr. Vi håber også, at mange af vores tidligere elever og ansatte, gårdens øvrige forbindelser, kolleger og venner, dukker op.

 

Unge på gården

For Carsten og Torben Jensen har det nemlig været en stor tilfredsstillelse at have elever og unge tilknyttet bedriften.

- I de første år, mens vi havde køer, var vi oppe på tre elever, og der var ofte to-tre skoledrenge, som hjalp os efter skoletid. Det er lidt vanskeligere nu, hvor arbejdet ofte slutter i svinestalden, hvor de slutter deres lange skoledag.

Lige nu er tilknyttet en skolepige på I/S Vesterballegaard, som hjælper den faste stab, der tæller syv ansatte. Dertil kommer faderen Villy Jensen på 83 år, som stadig har sin daglig gang og småjobs på gården på Kingstrupvej lige uden for Ejby.

 

Ikke alene virksomhedsledere

Selv er både Carsten og Torben glade for at kunne med i de daglige opgaver.

- Jeg har altid ville arbejde med dyr, mens Torben er mest til markdriften. Derfor har vi hver vores ansvarsområder, og ved at være to om bedriften behøver vi ikke kun at være virksomhedsledere. Det er en styrke og en tilfredsstillelse for os begge, siger Carsten og med et samtykkende nik fra Torben der fra bordenden blankt erkender, at de nok ikke kunne arbejde sammen om de samme opgaver på gården.

Rundt om bordet sidder fem af deres syv ansatte. To havde ferie, da avisens udsendte i tirsdags var på besøg. Der er honning, ost, syltetøj og friskbagt brød fra Ejby Bageri på bordet, Sådan foregår det hver dag fra klokken ni til halv ti, hvor der ud over det sociale samvær også drøftes og fordeles dagens og ugens opgaver.

 

870 søer

Bedriften på Vesterballegaard har i dag en produktion af grise fra 870 grisesøer. De 3.000 smågrise sælges som 10 kg’s til en fast aftager, mens en anden aftager 12.000 grise, der vokser op til 30 kg’s størrelsen på staldanlægget på Stærmosegaard. De resterende 12-13.000 grise vokser sig store til slagtevægten på en nabogård, som blev opkøbt for nogle år siden.

Indtil 2006 var der 160 røde og sortbrogede malkekøer på Vesterballegaard.

- På det tidspunkt var der gunstige regler for at sælge mælkekvoten, og derfor valgte vi grisene, da vi stod ved en slags skillevej, fortæller Carsten, der på det tidspunkt faktisk afprøvede et halvt års tid, om han skulle skifte levevej. Han gik således i gang med en uddannelse som massør.

- Men det skulle selvfølgelig alligevel være landbruget, og derfor gik vi i gang med at lave kostalden om til farestald og fravænning, så der blev plads til 750 søer med smågrise.

 

Markant udvikling

Dermed har udviklingen været markant for de to 25-års jubilarer. Fra de 80 køer, 200 søer og 67 ha på Vesterballegaard i 1994 og 28 ha og et tomt staldanlæg på Stærmosegaard er markdriften er på i alt 560 hektar, hvoraf de 320 hektar ejes.

Besætningen er som nævnt oppe på 870 søer, og med 12 ammekøer af simmertalerracen, er gården stadig ikke helt »kvægfri«.

Samtidig er ejerformen også ændret gennem årene. Fra starten lå både de to gårde og driften i I/S’et, men efterhånden stødte de på 70 ha-loftet i landbrugsloven og komplikationer i mælkekvoteordningen, og derfor gik ejerskabet af Vesterballegaard i 2000 til Carsten Jensen, og Stærmosegaard til Torben Jensen. Driften ligger fortsat i deres fælles I/S Vesterballegaard.

I perioden fra 1998 til 2010 deltog de i Gelsted Foderforsyning, hvor flere lokale husdyrproducenter havde en fælles markdrift med forsyning af grovfoder til dyrene. Her var Torben Jensen ansvarlig for markdriften, som fra starten var på 400 ha men endte på næsten 1.000 ha.

- Det var en god idé og rigtigt at lave med vores størrelse af bedrifter, men også rigtig at opløse igen med den markante strukturudvikling. Fællesskabet blev afviklet pænt, og alle maskiner delt, understreger Torben Jensen.

I/S Vesterballegaard

● 1994: I/S Vesterballegaard blev 1. august 1994 dannet af brødrene Carsten og Torben Jensen (hver 50 procent), i forbindelse med overtagelsen af Vesterballegaard, Kingstrupvej 80, Ejby, efter faderen Villy Jensen, der i otte år havde drevet gården sammen med fødehjemmet i Skalbjerg. Bedriften var dengang på 80 køer, 200 søer og 67 ha. 1. september samme år blev den nærliggende Stærmosegaard med 28 ha og tomt staldanlæg tillige opkøbt.

● 1998: En ny dybstrøelsesstald med plads til 160 malkekøer opføres på Vesterballegaard.

● 2000: På grund af reglerne i landbrugsloven og mælkekvoteordningen deles de to gårde – Vesterballegaard ejes nu af Carsten Jensen og Stærmosegaard af Torben Jensen.

Dybstrøelsesstald forsynes med sengebåse.

● 2003: To malkerobotter installeres, og besætningsstørrelsen reduceres

● 2006: Malkekøerne sættes ud, og mælkekvoten sælges

● 2007: Kostalden opbygges til fare- og fravænningsstald med plads til 750 søer med smågrise

● 2012: Nærliggende svinegård opkøbes, og slagtesvineproduktion etableres

● 2019: Produktionen er i dag på 870 søer, hvor 3.000 grise årligt sælges som 10 kg’s, 12.000 som 30 kg’s og de resterende 12-13.000 som slagtesvin.

Markdriften er på 560 ha, heraf 320 ha egne arealer.

Ammekobesætning på 12 simmentalere

Carsten Jensen har husdyrproduktionen, medarbejdere og kontoret som ansvarsområder.

Torben Jensen har ansvaret for markdriften og maskiner, vedligeholdelsen inde og ude

Der er syv fastansatte. Desuden har faderen Villy Jensen forefaldende arbejde og en skolepige hjælper til. Det samme gør Torbens tre drenge, hvor den ældste, Marius Jensen, er under landbrugsuddannelse og pt. ansat i bedriften.

 

  

Læs også