Uændret tysk smågrisenotering

Den tyske VEZG-smågrisenotering er uændret 53,00 euro, mens noteringen for 8-kilos grise er uændret 34,80 euro. Det oplyste Danske Svineproducenter i går.

- Stemningen på smågrisemarkedet er fortsat god. Udbuddet er ikke særlig stort og er godt efterspurgt. Desuden får smågrisemarkedet medvind fra slagtesvinemarkedet, hvor noteringen steg med tre cent i onsdags. De danske og hollandske markedsnoteringer er imidlertid uændrede i denne uge. Det er ikke særlig overraskende, da den omregnede tyske Nord-West notering p.t. allerede halter cirka 60 kroner bagefter i forhold til den danske puljenotering (PRRS-negativ). Normalt skal dette efterslæb først indhentes, i hvert fald delvis, skriver Danske Svineproducenter, og tilføjer:

- Markedseksperterne i Tyskland forventer fortsat stabile til let stigende smågrisepriser i de kommende uger. Man må imidlertid ikke glemme, at smågrisepriserne typisk topper i maj/juni måned. Det er imidlertid tvivlsomt, om dette også vil ske i år. Vejret bliver bedre og restaurationsbranchen er ved at genåbne i Tyskland. Efter forlydender er restauranternes frysere og slagteriernes frysehuse heller ikke fyldte. Desuden forventer man ikke, at der kommer markant flere smågrise på det europæiske marked i de kommende måneder.

Fald i importen af levende svin til Tyskland

Ifølge AMI er den tyske import af smågrise og slagtesvin i de første fire måneder af året faldet fra 4,7 millioner stk. i 2020 til 3,8 millioner stk. i 2021. Det skriver Markedsnyt fra Landbrug & Fødevarer.

Årsagen til faldet i importen er færre importerede smågrise og slagtesvin fra Holland og Belgien, hvorimod importen fra Danmark er uændret.

Importen fra Danmark lå i de første fire måneder af året på 2,153 millioner stk. ifølge tallene fra AMI.

Læs også