Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Fem af Danmarks største fonde er gået sammen om finansieringen af et nyt forskningscenter, der har grøn omstilling af landbruget som hovedfokus.

Det nye center, Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures – eller i folkemunde Land-Craft – er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Villum Fonden.

De fem fonde bevilger i alt op til 240 millioner kroner til Land-Craft-initiativet.

- Den grønne omstilling af landbruget kræver betydelige reduktioner af miljø- og klimabelastningen, men skal på samme tid også sikre mad til flere mennesker. Dette kan kun lykkes, hvis vi bedre forstår de processer, der betinger udledninger, og hvordan de spiller sammen i en landskabsmæssig sammenhæng, siger institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, og tilføjer:

- Jeg har meget store forventninger til det videnskabelige udbytte af dette center, som vil være det første i verden, der med udgangspunkt i de mest avancerede metoder vil afdække landbrugets bidrag til klima- og miljøpåvirkningen på tværs af discipliner.

Netop Institut fra Agroøkologi vil sammen med Institut for Biologi også ved Aarhus Universitet være en del af det nye center sammen med institutter ved Københavns Universitet.

Læs også