Miljøminister kender ikke omfanget af PFAS-sløjfede boringer

Selvom der er fundet overskridelser af det miljøfarlige stof PFAS i en række grundvandsboringer, ved man ikke, om stoffet er skyld i sløjfninger af boringer.

Selvom der er fundet overskridelser af det ekstremt svært nedbrydelige stof PFAS i en række grundvandsboringer, kan miljøminister Lea Wermelin (S) på nuværende tidspunkt ikke svare på, om boringerne efterfølgende er blevet sløjfet eller har ændret anvendelse som følge af stoffet.

Det fremgår af et svar, som ministeren har givet til Folketinget.

I sit svar oplyser ministeren, at boringer, som er sløjfede eller har ændret anvendelse i 2022, næppe er indberettet endnu.

Den uafhængige institution Geus har ifølge svaret identificeret ni inaktive boringer, hvor PFAS er fundet over den såkaldte kravværdi og ni, hvor PFAS er fundet under kravværdien. Desuden har Geus fundet 174 aktive boringer, som er eller har været tilknyttet et vandforsyningsanlæg med fund af PFAS. Dataene kan dog være ufuldstændige, oplyser Geus.

 

Læs også