DC: Husk indberetning til svinetællingen

Danmarks Statistik er netop nu ved at indsamle oplysninger fra svineproducenterne til statistikken om svinebestanden 1. april 2020.

Danish Crown opfordrer derfor alle producenter, der har fået en henvendelse fra Danmarks Statistik - og som endnu ikke har fået indsendt tal - til at få dette gjort så hurtigt som muligt.

Slagteriet påpeger i en meddelelse, at de i branchen blandt andet benytter de offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik over svinebestanden til udregning af slagteprognoser, som igen danner grundlag for planlægning af produktionskapacitet på slagterierne.

Svinetællingen er en lovpligtig statistik, hvilket betyder, at alle, der er udtrukket til at deltage, skal svare.

Tallene kan indberettes via Virk.dk (www.dst.dk/svinebestanden).

Læs også