Obligatoriske efterafgrøder i 28 oplande

Landbrugsstyrelsen har på sin hjemmeside lbst.dk nu offentliggjort et kort over, hvilke oplande der blvier ramt obligatoriske krav om efterafgrøder.  I 52 ud af de 80 omfattede kystvandoplande har landmændene leveret en tilstrækkelig frivillig indsats. I de resterende 28 oplande udestår en indsats på knap 12.500 hektar.

Landmænd, der har marker i de 28 kystvandoplande, hvor der kommer et krav om obligatoriske efterafgrøder, vil som udgangspunkt få et krav om etablering af efterafgrøder. Man er dog undtaget, hvis man er  økolog, eller hvis ens bedrifts efterafgrødegrundareal er under 10 hektar.

I stedet for at etablere efterafgrøder eller et af de andre virkemidler, kan man opfylde sit krav om obligatoriske efterafgrøder ved at reducere sin kvælstofkvote for planperioden 2020/2021. Hvis man ønsker at vælge denne mulighed, skal man ikke foretage sig noget, oplyser Landbrugsstyrelsen. Ens kvote bliver automatisk reduceret, hvis man ikke indberetter andre virkemidler til opfyldelse af et eventuelt krav.

Hvis man vælger at opfylde sit krav ved at etablere efterafgrøder eller alternativer, skal man indberette det i sit Gødningskvote- og efterafgrødeskema senest 10. september.

Læs også