Skovsgaard Gods på topmøde

Plantetopmøde i København med arrangementet »Bælg og Business« trak mange interesserede. Også gartner Lana Nordquist fra Skovsgaard Gods på Langeland, der især kom for at netværke og dele ud af gode erfaringer fra samarbejdet med fødevaregrossisten Dansk Cater.

Gartner hos Skovsgaard Gods på Langeland, Lana Nordquist, deltog på Plantetopmødet i København, blandt andet for at fortælle om det gode samarbejde om salg af afgrøder, godset har med fødevaregrossisten Dansk Carter. Fotos: Henriette Lemvig 42 producenter havde fundet vej til Plantetopmødet i København og arrangementet »Bælg og Business«, arrangeret af Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Seges i forening.

Udover alskens lækre grøntsager, avles også bælgplanter, hestebønner, kløvergræs og korn på Skovsgaard Gods. Diversitet i afgrøder vægtes højt og mange forskellige afgrøder og grøntsager er prøvet af gennem tiden.

Til trods for, at Plantetopmødet fandt sted lige midt i Københavns mest pulserende byliv, og høstarbejdet var mere end i gang i kornafgrøderne, havde hele 42 producenter fundet vej til arrangementet »Bælg og Business«, arrangeret af Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Seges i forening. Heriblandt Lana Nordquist fra Skovsgaard Gods på Langeland, der havde taget turen til København for blandt andet at netværke med kolleger.

- Vi er her for at vise ansigt. Og så vil vi meget gerne fortælle om vores samarbejde med fødevaregrossisten Dansk Cater, der står for salg til storkøkkener over hele landet. Et samarbejde, vi er meget stolte af, sagde hun.

Over 50 forskellige økologiske grøntsager

Skovsgaard Gods dyrker over 50 forskellige økologiske grøntsager og kornprodukter.

Lana Nordquist har været ansat på Skovsgaard Gods i tre år, og har især i år været udfordret af ukrudt, specielt i juni måned.

- Vi skal altid være over markerne, når vi dyrkerne afgrøderne økologisk. Men i år manglede vi folk lige der, hvor ukrudtet tog allermest fat, og det kunne mærkes, fortalte hun på mødet.

Stor diversitet i grøntsager og afgrøder

Lana Nordquist lægger stor vægt på, at de på Skovsgaard Gods har fundet en måde, hvor de kan have stor diversitet mellem grøntsager og kornafgrøder.

- Vi har prøvet mange forskellige grøntsagsarter og afgrøder af, og synes nu, at vi er lykkedes med at udvælge de afgrøder, hvor vi kan se, at det er økonomisk rentabelt, både for os, og for vores samarbejdspartnere, lød det.

Skovsgaard Gods

Skovsgaard Gods drives 100 procent økologisk og er ejet af Danmarks Naturfredningsforening.

Af det samlede areal er 253 hektar udlagt som landbrug. Flere marker er permanent udlagt til overdrev og vedvarende græs, mens man på de dyrkede arealer bibeholder udyrkede bræmmer, der er vigtige for insekt- og dyreliv.

Afgrøderne tæller blandt andre gamle kornsorter såsom spelt, ølandshvede og emmer samt af bælgplanter, hestebønner, kløvergræs og grøntfoder til gårdens dyr.

Driften af Skovsgaards 94 hektar skov foregår ligeledes økologisk. Dertil er dele af skovarealet udlagt som naturskov, hvor skoven i vid udstrækning får lov til at udvikle sig på naturens egne præmisser.

Grøntsagsproduktionen

Skovsgaard Gods har lavet et stærkt samarbejde med fødevaregrossisten Dansk Cater, der køber hoveddelen af Skovsgaards grøntsager.

Skovsgaard Gods arbejder aktivt på at udvikle nye markeder, med henblik på at skabe nye produkter, bedre kvaliteter og generelt mere »grøn« madglæde hos forbrugeren. Grøntsagerne er også et vigtigt fokusområde i det klimavenlige sædskifte.

Grøntsagsproduktion er essentiel for at nå selvforsyningsmålene i Skovsgaards café og gårdbutik, hvor tusindvis af gæster bespises hvert år.

Læs også