bannerPos

Nu kan du søge omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud

Det er nu muligt at søge nyt tilsagn om omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud i tilsagnsskemaet.

Per Jørgensen

Journalist
05-07-2019 13:00
Du kan nu søge nyt tilsagn om omlægningstillæg, hvis du opfylder betingelserne for at få tilsagn. Husk også at søge autorisation inden 1. september 2019. Læs her om betingelserne for tilsagn.

Det er nu muligt at søge nyt tilsagn om omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud i tilsagnsskemaet. 

Du skal dog opfylde en række betingelser for at kunne få omlægningstillæg fra 1. september 2019:

  • Din bedrift skal være autoriseret 1. januar 2018 eller senere.
  • Du kan kun få tilsagn om omlægningstillæg én gang. Det vil sige, at hvis du allerede har marker med omlægningstillæg, kan du ikke søge nyt omlægningstillæg. 
  • Arealet med omlægningstillæg skal indtil fællesskemafristen i 2020 udgøre mindst 50 % af bedriftens samlede areal med tilsagn om økologisk arealtilskud

Derudover er der en karensperiode på 5 år for arealer, der tidligere har været økologiske.

Det vil fremgå af felt B2 på siden ”Ansøger” i tilsagnsskemaet, hvorvidt du kan søge omlægningstillæg. Du kan læse mere om, hvordan du opretter et nyt tilsagnsskema her: 
Hvordan finder jeg mit tilsagnsskema

Husk autorisation og omlægningsdato senest 1. september 2019

Selvom ansøgningsfristen for at søge nyt tilsagn er rykket til den 30. september 2019, er det stadig et krav, at du opfylder betingelserne for tilsagnet fra tilsagnsperiodens begyndelse. Det gælder for alle nye tilsagn om økologisk arealtilskud, at bedriften skal være omlagt til økologisk jordbrugsproduktion 1. september 2019, og marken skal være omlagt senest 1. september 2019.

Du kan søge om at blive autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion her:
Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 

Om miljø- og økologiordningerne

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer samt økologisk arealtilskud er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next