bannerPos

Nu kan du søge omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud

Det er nu muligt at søge nyt tilsagn om omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud i tilsagnsskemaet.

Per Jørgensen

Journalist
05-07-2019 13:00
Du kan nu søge nyt tilsagn om omlægningstillæg, hvis du opfylder betingelserne for at få tilsagn. Husk også at søge autorisation inden 1. september 2019. Læs her om betingelserne for tilsagn.

Det er nu muligt at søge nyt tilsagn om omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud i tilsagnsskemaet. 

Du skal dog opfylde en række betingelser for at kunne få omlægningstillæg fra 1. september 2019:

  • Din bedrift skal være autoriseret 1. januar 2018 eller senere.
  • Du kan kun få tilsagn om omlægningstillæg én gang. Det vil sige, at hvis du allerede har marker med omlægningstillæg, kan du ikke søge nyt omlægningstillæg. 
  • Arealet med omlægningstillæg skal indtil fællesskemafristen i 2020 udgøre mindst 50 % af bedriftens samlede areal med tilsagn om økologisk arealtilskud

Derudover er der en karensperiode på 5 år for arealer, der tidligere har været økologiske.

Det vil fremgå af felt B2 på siden ”Ansøger” i tilsagnsskemaet, hvorvidt du kan søge omlægningstillæg. Du kan læse mere om, hvordan du opretter et nyt tilsagnsskema her: 
Hvordan finder jeg mit tilsagnsskema

Husk autorisation og omlægningsdato senest 1. september 2019

Selvom ansøgningsfristen for at søge nyt tilsagn er rykket til den 30. september 2019, er det stadig et krav, at du opfylder betingelserne for tilsagnet fra tilsagnsperiodens begyndelse. Det gælder for alle nye tilsagn om økologisk arealtilskud, at bedriften skal være omlagt til økologisk jordbrugsproduktion 1. september 2019, og marken skal være omlagt senest 1. september 2019.

Du kan søge om at blive autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion her:
Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 

Om miljø- og økologiordningerne

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer samt økologisk arealtilskud er en del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Stor optimisme op til årets sukkerroe-kampagne

Prøvetagninger tyder på, at årets sukkerroehøst kan blive rigtig god. Ses van der Have afholdt torsdag marktræf i samarbejde med Nordic Sugar og Bayer på Holgershaab ved Nørre Vedby på Nordfalster.

Tidlig etablering af vintersæd øger behovet for ukrudtsbeskyttelse

Ved senere ukrudtsbekæmpelse skal dosisen hæves for at opnå en tilsvarende effekt, påpeger Patriotisk Selskab. Der må aldrig behandles med prosulfocarb på tør sort jord inden fremspiringen.

ØL: - Vi skal levere på samfundets behov

Vandselskaberne er ligesom den brede befolkning ikke i tvivl om, at de vil have rent vand, og det vil blandt andet sige: Vand fri for alle rester fra landbrugets forbrug af syntetiske pesticider. Det samme gælder i vores mad. Vores kampagne er i det lys et debatindlæg, som kobler borgernes ønske om rent drikkevand med, at de aktivt kan vælge økologi.

Omlægning med succes

Det økologiske marked er i vækst. Vurderingen i branchen er derfor, at der også fremover vil være behov for flere økologiske producenter.

Prisen på omlægningskornet kommer op igen

Økologi er stadig populært og holder prisen. Prisfaldet på korn under omlægning til økologi er et bump på vejen. Det vurderer økologichef i Agri Nord, Thomas Vang Jørgensen.

Jerseyavlere: - Hvad så når markedet er mættet?

Inden længe er det slut med at aflive jerseytyrekalve, og som det ser ud nu, vil man i stedet kunne lave flere kvier til eksport. Men hvad så når eksportmarkedet er mættet, spurgte flere jerseyavlere ved gårsdagens årsmøde i Dansk Jersey i Esbjerg.

Styrelse lægger sig fladt ned og beklager efterafgrødebrev

Et brev fra Landbrugsstyrelsen, som blev sendt ud torsdag aften til landmænd med efterafgrøder, betød ekstra travlhed på planteavlskontorerne fredag morgen. Brevet gjorde landmænd i tvivl om, hvorvidt de havde indberettet deres efterafgrøder til styrelsen korrekt.
Side 1 af 1632 (32627 artikler)Prev1234567163016311632Next