Øko-forsøg vises frem

Blandt andet med nyt om hestebønner og solsikker.

Alle interesserede kan møde op, når Syddansk Økologi i samarbejde med Seges byder på rundvisning i de økologiske forsøgsmarker i Sønderjylland.
Økologichef Poul Erik Nielsen, LandboSyd, fortæller, at der er tale om en række spændende forsøg med en række traditionelle afgrøder, men også med blandt andet hestebønner og solsikker, og konsulenter og rådgivere fra Seges vil fortælle om baggrunden for forsøgene samt om den aktuelle udvikling i markerne.
Det er Seges, som står for forsøgene, og LandboSyds forsøgsafdeling tager sig af det praktiske arbejde i det daglige.
Markvandringen gennemføres på onsdag den 20. juni med start fra Hydevadvej 20, 6230 Rødekro klokken 10.
Deltagerne vil opleve sortsforsøg i vårbyg, havre, vårhvede, hestebønner og solsikker. Der vil desuden være præsentation af forsøg med eftervirkning af rødkløver i vårbyg.
Dagen sluttes af med en sandwich klokken 13, og i den forbindelse vil der blive orienteret om et projekt om højere udbytter i økologisk raps.
 

Markvandring – øko-forsøg i Sønderjylland
Onsdag 20. juni kl. 10-13 på Hydevadvej 48, 6230 Rødekro
Arrangør: Syddansk Økologi og Seges
Sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede ved Tove Pedersen
Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares ved Inger Bertelsen
Eftervirkning af rødkløver i vårbyg ved Maja E. Petersen
Forsøg med sorter af solsikke til modenhed ved Maja E. Petersen
Kl. 13 med sandwich og oplæg om højere udbytter i raps.
Tilmelding senest den 18. juni til Gerco A.K. Wassink, 7436 5125 eller gkw@landbosyd.dk
 

 

 

Læs også