bannerPos

EFSA: Ingen skadelige cocktaileffekter fra pesticider

De første undersøgelser hos EFSA vurderer, at der ikke er skadelige cocktail-virkninger fra pesticider. Foto: Colourbox.
14-05-2020 09:17

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, vurderer, at de europæiske forbrugere er beskyttet mod pesticidblandingers mulige skadelige effekter på nervesystemet og hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen. Der vil dog komme flere undersøgelser løbende for at vurdere på forskellige områder.

Den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed EFSA har offentliggjort de to første risikovurderinger ud af flere: Dels for kroniske effekter på hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen ved udsættelse for pesticidrester i kosten for forskellige europæiske befolkninger, dels for den akutte effekt på nervesystemet.

I vurderingerne indgår data for forbrugeres fødevare-indtag i forskellige aldre fra ti EU-medlemslande inklusiv Danmark, skriver DTU Fødevareinstituttet.

EFSA konkluderer i begge risikovurderinger, at europæiske forbrugere ikke bliver udsat for en uacceptabel risiko via pesticidrester i kosten.

Cocktail-effekt

Forskning har vist, at hvis mange kemikalier med samme skadelige effekt er til stede samtidig, kan de gøre skade – selv i doser, der hver for sig er harmløse. Indtil nu er risikoen ved at blive udsat for pesticider i vid udstrækning kun blevet vurderet ved indtag af ét pesticid af gangen.

Den europæiske pesticidlovgivning kræver, at befolkningen skal beskyttes i forhold til den samlede udsættelse for pesticidrester gennem kosten. Derfor har EFSA udarbejdet metoder og værktøjer, som myndigheder kan bruge til at vurdere de potentielle sundhedsskadelige virkninger ved den samlede udsættelse over for pesticidrester gennem kosten.

Flere på vej

EFSA vil i løbet af de næste år risikovurdere de skadelige effekter, som indtag af pesticidrester gennem kosten måtte have på andre af kroppens organer og funktioner.

Vurderingerne er udarbejdet af eksperter ved EFSA i samarbejde med kollegaer ved det hollandske nationale institut for sundhed og miljø, RIVM. Vurderingerne findes på EFSA’s website. 

aldo

Ny vaccine skal spare griseliv og sænke forbruget af zink og antibiotika

Statens Seruminstitut, Aarhus Universitet og Seges går sammen om at udvikle en vaccine, som kan redde tusinder af grise fra tidlig død, reducere forbruget af antibiotika drastisk og spare miljøet for udledning af zink. Fødevareministeren er spændt på udfaldet.

Landmænd så på skrælpløjning

35 landmænd brugte en formiddag hos Elsnab Landbrug I/S i Vendsyssel for at se nærmere på skrælpløjning.

Overrasket over at genbrugsplast faktisk duer til dyr

Skandinavisk Landbrugsplast og Helgenæs Maskinstation tester i år et strækplast-produkt med 30 procents genbrugsplast til wrapning af hø og ensilage. – Vores opgave er at teste plasten og foreløbigt har det vist sig fuldt på højde med de plasttyper, vi hidtil har anvendt, lyder det.

Maskinerne må tilpasse sig bakke og dal

I et særligt smukt bakket dansk kulturlandskab som det findes på Helgenæs og Mols, tilpasser Helgenæs Maskinstation sig landskabet med sit maskinvalg – ikke omvendt.

Merrild vil have landbrugets kritikere på banen

Det er dybt frustrerende, siger L&F-formand, Martin Merrild, der frygter, at landbruget igen kommer til at få skylden for manglende målopfyldelse på grund it-fejl hos Landbrugsstyrelsen i minivådområdeordningen. Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen, fortæller, at han er opmærksom på, at landmændenes it-systemer selvfølgelig skal virke.

Et par høstdage endnu og så til såning af raps og efterafgrøder

Alfred Nielsen, Annebjerggaard, overvejer den rette etableringsmetode til efterafgrøderne.

Spekulanterne sælger korn

I mere end et år har de spekulative kapitalfonde satset på faldende priser for blandt andet majs. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil ændre denne holdning til majsprisen lige foreløbigt. Således fortsætter de store spekulanter med at sælge majsfutures i stor stil.

Sojabønner står godt i USA men hvedekvaliteten nedgraderes

Gunstige vejrforhold i USA betyder, at den amerikanske soja står stort set fremragende. Derimod har vejret ikke artet sig nær så optimalt for den amerikanske hvede.
Side 1 af 1894 (37872 artikler)Prev1234567189218931894Next