EFSA: Ingen skadelige cocktaileffekter fra pesticider

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, vurderer, at de europæiske forbrugere er beskyttet mod pesticidblandingers mulige skadelige effekter på nervesystemet og hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen. Der vil dog komme flere undersøgelser løbende for at vurdere på forskellige områder.

Den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed EFSA har offentliggjort de to første risikovurderinger ud af flere: Dels for kroniske effekter på hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen ved udsættelse for pesticidrester i kosten for forskellige europæiske befolkninger, dels for den akutte effekt på nervesystemet.

I vurderingerne indgår data for forbrugeres fødevare-indtag i forskellige aldre fra ti EU-medlemslande inklusiv Danmark, skriver DTU Fødevareinstituttet.

EFSA konkluderer i begge risikovurderinger, at europæiske forbrugere ikke bliver udsat for en uacceptabel risiko via pesticidrester i kosten.

Cocktail-effekt

Forskning har vist, at hvis mange kemikalier med samme skadelige effekt er til stede samtidig, kan de gøre skade – selv i doser, der hver for sig er harmløse. Indtil nu er risikoen ved at blive udsat for pesticider i vid udstrækning kun blevet vurderet ved indtag af ét pesticid af gangen.

Den europæiske pesticidlovgivning kræver, at befolkningen skal beskyttes i forhold til den samlede udsættelse for pesticidrester gennem kosten. Derfor har EFSA udarbejdet metoder og værktøjer, som myndigheder kan bruge til at vurdere de potentielle sundhedsskadelige virkninger ved den samlede udsættelse over for pesticidrester gennem kosten.

Flere på vej

EFSA vil i løbet af de næste år risikovurdere de skadelige effekter, som indtag af pesticidrester gennem kosten måtte have på andre af kroppens organer og funktioner.

Vurderingerne er udarbejdet af eksperter ved EFSA i samarbejde med kollegaer ved det hollandske nationale institut for sundhed og miljø, RIVM. Vurderingerne findes på EFSA’s website. 

aldo

Læs også