bannerPos

EFSA: Ingen skadelige cocktaileffekter fra pesticider

De første undersøgelser hos EFSA vurderer, at der ikke er skadelige cocktail-virkninger fra pesticider. Foto: Colourbox.
14-05-2020 09:17

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, vurderer, at de europæiske forbrugere er beskyttet mod pesticidblandingers mulige skadelige effekter på nervesystemet og hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen. Der vil dog komme flere undersøgelser løbende for at vurdere på forskellige områder.

Den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed EFSA har offentliggjort de to første risikovurderinger ud af flere: Dels for kroniske effekter på hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen ved udsættelse for pesticidrester i kosten for forskellige europæiske befolkninger, dels for den akutte effekt på nervesystemet.

I vurderingerne indgår data for forbrugeres fødevare-indtag i forskellige aldre fra ti EU-medlemslande inklusiv Danmark, skriver DTU Fødevareinstituttet.

EFSA konkluderer i begge risikovurderinger, at europæiske forbrugere ikke bliver udsat for en uacceptabel risiko via pesticidrester i kosten.

Cocktail-effekt

Forskning har vist, at hvis mange kemikalier med samme skadelige effekt er til stede samtidig, kan de gøre skade – selv i doser, der hver for sig er harmløse. Indtil nu er risikoen ved at blive udsat for pesticider i vid udstrækning kun blevet vurderet ved indtag af ét pesticid af gangen.

Den europæiske pesticidlovgivning kræver, at befolkningen skal beskyttes i forhold til den samlede udsættelse for pesticidrester gennem kosten. Derfor har EFSA udarbejdet metoder og værktøjer, som myndigheder kan bruge til at vurdere de potentielle sundhedsskadelige virkninger ved den samlede udsættelse over for pesticidrester gennem kosten.

Flere på vej

EFSA vil i løbet af de næste år risikovurdere de skadelige effekter, som indtag af pesticidrester gennem kosten måtte have på andre af kroppens organer og funktioner.

Vurderingerne er udarbejdet af eksperter ved EFSA i samarbejde med kollegaer ved det hollandske nationale institut for sundhed og miljø, RIVM. Vurderingerne findes på EFSA’s website. 

aldo

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next