bannerPos

Aktuelle nyheder om Planteavl

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om planteavl.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige planteavls nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

Kender ikke til de nævnte resultater

Hos Seges er de ikke bekendte med de undersøgelser, Flex Fertilizer henviser til, og sætter spørgsmålstegn ved resultaterne.

Jeg er ikke nervøs ved at anbefale bladgødning

De sidste par år har selvstændig planteavlskonsulent rådgivet sine kunder til at benytte bladgødninger fra Flex Fertilizer – og det med godt resultat.

Flex Fertilizer lover bladgødskning uden svidning og mindre brug af gødning

Med en forventning om at kunne benytte 30 procent mindre kvælstof ved brug af flydende gødninger og bladgødskning, lancerede Flex Fertilizer fredag deres nyeste generation blandeanlæg, der er blevet mere brugervenligt og lettere at håndtere.

Hvad gør vi med de mange efterafgrøder?

Kravet om 600.000 hektar med efterafgrøder skal sandsynligvis håndteres i praksis om meget kort tid. Vi har spurgt rådgiver Henrik Severin, Agrocom.dk, om et bud herpå.

Droneudbringning af nyttedyr

Virksomheden Ecobotix, der har kontorer i Odense og Slagelse, forsøger sig, sammen med Aarhus universitet, med målrettet droneudbringning af nyttedyr. Også i traditionelle landbrugsafgrøder.

Mælkeproducent tjener 30.000 kroner på at bio-bejdse sine majs

Mælkeproducent Lars Larsen har brugt biologisk bejdsemiddel på sine majs i fem år, og han ser ingen grund til at stoppe. Hans majs får både et godt rodnet og udbyttet bliver højere med en høj FK-NDF.

Rapsringen kunne sluttes med biodiesel til fodervognen

Vestfynsk mælkeproducent dyrker raps og får rapskager retur til sine jerseykøer. Og han er klar til endnu større indsats til gavn for klimaet.

Rapsfrie år virker bedst mod knoldbægersvamp

LMO og SLF har i august måned undersøgt angrebsstyrken fra knoldbægersvamp og kransskimmel i stubben af 72 vinterrapsmarker. Rapsfrie år har størst effekt.

Nye efterafgrødekrav giver faglige udfordringer

Der er bred enighed hos landets planteavlskonsulenter om, at de nye øgede efterafgrødekrav bliver svære at efterleve både ud fra et tidsmæssigt og fagligt perspektiv. Vårsæd, kvotenedsættelser og optimale vejrforhold er blandt løsningerne.

Efterspørgslen af proteinholdige afgrøder til konsum stiger

Stadig flere forbrugere efterspørger planteprotein til konsum. Og der er flere forskellige afgrøder, der kan dyrkes under danske forhold. Blot skal man have for øje, om man ønsker højt proteinindhold eller høj proteinkvalitet.

Knas med CRISPR

På Københavns Universitet har forskerne Elisabeth Johansen, Andreas Blennow og Bent Larsen Petersen udviklet en kartoffel med en ny stivelsestype til industrielt brug. Men de sover i EU.

Glyphosat synes ude fra 2022

I fredags meddelte også Frankrig, at man vil udfase glyphosat fra 1. januar 2021 og helt forbyde det fra december 2022.

Rart at kunne koncentrere sig om de marker, hvor det har været svært

Anders Gade fra Skals har brugt det nye system om kontrol af overholdt aktivitetskrav på landbrugsarealer positivt og ser det som et værktøj til at koncentrere indsatsen der, hvor der er behov. Han har især været glad for at kunne holde øje med sine afgræsningsarealer.