bannerPos

Aktuelle nyheder om Planteavl

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om planteavl.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige planteavls nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

Pletsprøjtning af tidsler er baseret på kort fra droner

Forskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Seges sat fokus på nedbringning af glyphosatforbruget med on/off-sprøjtninger. Selvom der endnu er nogle tekniske udfordringer, vurderes det, at der er gode muligheder for at få det til at virke i praksis.

Vækstforum for beslutningstagere

I går afviklede DLG atter den særlige konference, hvor landmænd i det østlige Danmark mødes i Ringsted til en dags netværks-snak og faglige indlæg.

Grønkål spirer frem på dobbelt så mange danske marker

Der er kommet flere og flere grønkålsmarker rundt omkring i det danske land. Siden 2015 er arealet, hvor der dyrkes grønkål, fordoblet.

Hvor godt gøder biogasgylle?

Biogasgylle indgår i stadig flere gødningsplaner, og derfor gennemførte Sagro i 2019 et forsøg, der skulle belyse effekt og udbytte af biogasgylle sammenlignet med andre gylletyper samt handelsgødning.

Sorter skal tilpasses klima og egn

Hos Syngenta er der stadig stigende fokus på at udvikle sorter, der er tilpasset de forskellige egne af landet og som yder mere på et mindre areal.

Forsikring mod lejesæd giver alle en økonomisk nettogevinst

Udvalgte landmænd har sidste år – mod betaling af 50 kr. pr. hektar og ved at undlade vækstregulering – ekunnet forsikre sig mod forekomst af lejesæd i vinterhvede. Kom der lejesæd fik de udbetalt 2.500 kr. pr. hektar med lejesæd. Alle vinder på dette – også uden lejesæd, lyder konklusionen af projektet.

Flere bør overveje dyrkning af økologisk bælgsæd

Onsdagen før jul afholdt Patriotisk Selskab temadag om økologiske afgrøder og havde blandt meget andet fokus på alternative afgrøder til foderkorn, heriblandt øget andel af bælgsæd.

Præcisionsjordbrug er nemt at gå til

Når det nye år skydes i gang med DLG VækstForum den 8. januar, vil ét af de faglige indlæg tage udgangspunkt i præcisionsjordbrug og de løsninger, som i dag findes i Næsgaard markstyringsprogrammer.

Restprodukt gemmes og genbruges til kartoffeldyrkning

Overskydende vand fra produktion af kartoffelmel hos AKV Langholt opbevares i nyetableret kæmpe lagune og bruges senere til dyrkning af nye kartofler.

Videnskabsmedie: - Roundup er ikke så skadeligt, som du måske tror

Under dén overskrift gennemgår Videnskab.dk for nylig en række påstande om glyphosat, der ret ubegrundet skræmmer befolkningen og har skabt et krav om forbud uden videnskabelig begrundelse.

Økologisk frøavl i fremgang

Den økologiske frøavl har siden et fald fra 2013 til 2016 været i støt fremgang, og der er i foregående sæson mangel på flere frøafgrøder.

Alt for mange lavbundsprojekter opgives – nu ændres kriterierne

En gennemgang af 81 lavbundsprojekter viser, at kun 13 lavbundsprojekter er egnet til realisering. Seges har undersøgt hvilke barrierer, der er for realisering af lavbundsprojekter. Formålet er at forbedre mulighederne for udtagning af lavbundsjord.

Rekordnedbør betyder omsåning og udbyttetab

Chefkonsulent Flemming Floor Jensen, Agri Nord Planteavl, vurderer, at dette efterårs store mængder nedbør kan betyde omsåning af omkring 20 procent vinterkorn og udbyttenedgang i rapsen.

Amaranth -proteinafgrøde med dobbeltfunktion

Amaranth kan benyttes som dobbeltafgrøde. Man kan spise en stor del af de grønne blade i vækstperioden, og derefter høste den resterende afgrøde. Uden udbyttetab.