bannerPos

EU’s nye biodiversitetsstrategi: Økologien skal tredobles og pesticid- og antibiotikaforbruget skal halveres

Der er lagt op til store forpligtigelser for EU's landbrug, Målene skal være opfyldt inden år 2030. Foto: Colourbox

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
20-05-2020 12:32
EU’s medlemslande skal forpligtige sig til at skabe flere naturområder, 25 procent af landbrugsarealet skal dyrkes økologisk, pesticid- og antibiotikaforbruget skal halveres, og der skal bruges mindre gødning . Det er blandt andet nogle af de målsætninger, der blev fremlagt onsdag, da en ny biodiversitetsstrategi blev offentliggjort i EU.

Onsdag middag blev der holdt et stort anlagt pressemøde i EU med deltagere af blandt andre vicepræsident Frans Timmermanns, som fremlagde EU’s nye biodiversitetsstrategi og den nye »Farm-to-Fork«-strategi.

Vicepræsidenten fortalte som det første, at han var meget stolt af resultatet af strategierne, som der er blevet arbejdet på i løbet af de sidste mange måneder under Covid-19-pandemien.

- Det er blevet så meget tydeligere, at der er brug for konkrete tiltagm der øger fødevaresikkerheden, sagde han.

Han kalder selv målene for 2030 for meget »ambitøse«.

- Men de er nødvendige. Vi er ved at ødelægge naturen. Naturområder forsvinder med foruroligende hast, og der er en million udrydningstruede arter. Det er ikke kun en trussel mod naturen, men også mod vores egen fødevaresikkerhed og velfærd. Så at bremse tabet af biodiversitet er kritisk og et problem, der skal løses, sagde Frans Timmermanns, der påpegede, at han mener, at de nye ambitiøse mål kan ende med at blive en økonomisk gevinst i sidste ende, der vil skabe jobs og en bedre økonomi.

Første gang i EU

EU-kommissær Stella Kyriakides fremlagde de konkrete målsætninger, som det forventes, at EU-landene forpligtiger sig til at overholde.

- Det er første gang i EU’s historie, at vi kommer med en sammenhængende strategi, der kigger på alle led i fødevaresektoren og hvordan de kan være med til at løse biodiversitetskrisen. Og så er den blevet til i en meget kompliceret periode under pandemien, hvor fiskere, landmænd og andre har været med til at sikre fødevarer til befolkningen. Det skal de takkes for, sagde hun.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

Kommissionens 2030-mål

  • Der skal beskyttes mindst 30 procent af EU's landområde og 30 procent af EU's havområde. I dag er 26 procent beskyttet under blandt andet Natura 2000 og nationale målsætninger. Og så skal der integreres økologiske korridorer for at opbygge et sammenhængende og transeuropæisk naturnetværk

  • En tredjedel af disse beskyttede områder, hvor det vurderes, at der er en særlig høj biodiversitetsværdi, skal beskyttes og overvåges særdeles »strengt«

  • Mindst 25 procent af landbruget skal dyrkes ekstensivt og økologisk

  • Brugen af pesticider skal reduceres med 50 procent

  • Der skal plantes tre milliarder nye træer i EU

  • Mindst 25.000 kilometer fritflydende floder skal gendannes

  • Tabet af næringsstoffer fra gødning til miljøet skal reduceres med 50% og gødningsforbruget skal reduceres med 20%

  • Bindende mål for EU-naturgenoprettelse vil blive foreslået i 2021 hvor betydelige økosystemer over land og hav skal gendannes

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overbormester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.
Side 1 af 1851 (37015 artikler)Prev1234567184918501851Next