bannerPos

EU’s nye biodiversitetsstrategi: Økologien skal tredobles og pesticid- og antibiotikaforbruget skal halveres

Der er lagt op til store forpligtigelser for EU's landbrug, Målene skal være opfyldt inden år 2030. Foto: Colourbox

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
20-05-2020 12:32
EU’s medlemslande skal forpligtige sig til at skabe flere naturområder, 25 procent af landbrugsarealet skal dyrkes økologisk, pesticid- og antibiotikaforbruget skal halveres, og der skal bruges mindre gødning . Det er blandt andet nogle af de målsætninger, der blev fremlagt onsdag, da en ny biodiversitetsstrategi blev offentliggjort i EU.

Onsdag middag blev der holdt et stort anlagt pressemøde i EU med deltagere af blandt andre vicepræsident Frans Timmermanns, som fremlagde EU’s nye biodiversitetsstrategi og den nye »Farm-to-Fork«-strategi.

Vicepræsidenten fortalte som det første, at han var meget stolt af resultatet af strategierne, som der er blevet arbejdet på i løbet af de sidste mange måneder under Covid-19-pandemien.

- Det er blevet så meget tydeligere, at der er brug for konkrete tiltagm der øger fødevaresikkerheden, sagde han.

Han kalder selv målene for 2030 for meget »ambitøse«.

- Men de er nødvendige. Vi er ved at ødelægge naturen. Naturområder forsvinder med foruroligende hast, og der er en million udrydningstruede arter. Det er ikke kun en trussel mod naturen, men også mod vores egen fødevaresikkerhed og velfærd. Så at bremse tabet af biodiversitet er kritisk og et problem, der skal løses, sagde Frans Timmermanns, der påpegede, at han mener, at de nye ambitiøse mål kan ende med at blive en økonomisk gevinst i sidste ende, der vil skabe jobs og en bedre økonomi.

Første gang i EU

EU-kommissær Stella Kyriakides fremlagde de konkrete målsætninger, som det forventes, at EU-landene forpligtiger sig til at overholde.

- Det er første gang i EU’s historie, at vi kommer med en sammenhængende strategi, der kigger på alle led i fødevaresektoren og hvordan de kan være med til at løse biodiversitetskrisen. Og så er den blevet til i en meget kompliceret periode under pandemien, hvor fiskere, landmænd og andre har været med til at sikre fødevarer til befolkningen. Det skal de takkes for, sagde hun.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

Kommissionens 2030-mål

  • Der skal beskyttes mindst 30 procent af EU's landområde og 30 procent af EU's havområde. I dag er 26 procent beskyttet under blandt andet Natura 2000 og nationale målsætninger. Og så skal der integreres økologiske korridorer for at opbygge et sammenhængende og transeuropæisk naturnetværk

  • En tredjedel af disse beskyttede områder, hvor det vurderes, at der er en særlig høj biodiversitetsværdi, skal beskyttes og overvåges særdeles »strengt«

  • Mindst 25 procent af landbruget skal dyrkes ekstensivt og økologisk

  • Brugen af pesticider skal reduceres med 50 procent

  • Der skal plantes tre milliarder nye træer i EU

  • Mindst 25.000 kilometer fritflydende floder skal gendannes

  • Tabet af næringsstoffer fra gødning til miljøet skal reduceres med 50% og gødningsforbruget skal reduceres med 20%

  • Bindende mål for EU-naturgenoprettelse vil blive foreslået i 2021 hvor betydelige økosystemer over land og hav skal gendannes

Lejer McCormick-traktorer ud

Hos Helms TMT-Centret A/S kan man leje en McCormick traktor - eventuelt med forkøbsret. - Vi har igennem det seneste år lejet traktorer ud, fortæller Jakob Helms.

Blandt blinde er den enøjede konge

Planteavlsrådgiver kalder tast selv-systemet i Landbrugsstyrelsen for akademikernes svar på et hamsterhjul.

Svinebestanden stiger med 4,9 procent

En kraftig vækst i antallet af slagtesvin er med til at trække den samlede bestand af svin op med 4,9 procent ved svinetællingen 1. juli, lyder det fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af en ny svinetælling.

Mobilt anlæg fremstiller såsæd til enkornssåning

Gl. Buurholt har udvidet flåden og kan nu også tilbyde et mobilt anlæg, som kan sortere såsæd til enkornssåning. Det vil sige en kernestørrelse på mellem kernestørrelse på imellem 2,5 og 3,3 millimeter.

Udlægning af lugtbelastede arealer efter planloven

ifølge en bestemmelse må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra virksomheder og husdyrbrug til boliger, m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Får 14 dage til at trække udtalelse tilbage

Lodsejere fra Lille Vildmose pudser nu en advokat på rådmand i Aalborg, Hans Henrik Henriksen (S), som i interview har beskyldt dem for ikke at overholde loven. De kræver, at han trækker udtalelserne tilbage. Ellers venter en tur i retten. Rådmanden selv er tavs.

Vi er absolut opmærksomme på afrikansk svinepest

I Danmarks største zoologiske have i København har man også grise. Og der bliver taget forholdsregler for at sikre sig mod ASF, lyder det.

Ny faglig podcast til branchen

Den første episode af Cevas nye podcast Griseriet er nu frit tilgængelig for alle på iTunes, Spotify og Spreaker.
Side 1 af 1891 (37801 artikler)Prev1234567188918901891Next