Fusariumtoksiner i halm skader effektiviteten i stalden

Fusariumtoksiner i halm er en stor udfordring, og det kan koste griseproducenter, der bruger halm til strøelse og foder, nedsat effektivitet i stalden.

Grise, der kommer i kontakt med den inficerede halm, kan opleve forskellige sundhedsmæssige problemer. Arkivfoto: Tenna Bang

Af foderfagchef i LandboNord, Peter Jakobsen og planteavlskonsulent Jacob Møller

Fusarium er en svampeart, der hovedsageligt stammer fra marken. Svampen kan inficere halmen og dermed producere skadelige toksiner. Grise, der kommer i kontakt med den inficerede halm, kan opleve forskellige sundhedsmæssige problemer. Blandt dem er reproduktionsforstyrrelser som kastninger og dårlig brunst, samt alvorlige maveproblemer som diarré og opkast, hvilket betyder nedsat ædelyst og tilvækst hos grise i vækst.

En undersøgelse foretaget af LandboNord i samarbejde med Seges Innovation har kastet lys over problemet. Det viste sig, at toksinindholdet ofte er højere i den nedre del af halmen end i kernerne. Det betyder, at grisene er mere udsatte for skadelige toksiner, hvis den inficerede halm bruges i stalden. Men forskningen har ikke kun afsløret noget af problemets omfang, den har også peget på løsninger.

Et af de første skridt til at minimere risikoen er at benytte højere stubhøjde hvor halmen skal bruges i stalden. Halm fra vinterbyg - både egenproduceret og indkøbt – vil være et mere sikkert valg, da det har vist sig at have et lavere toksinindhold.

Jordbearbejdningen har også stor betydning. Ved at reducere jordbearbejdning og samtidig undgå forfrugten hvede/triticale, kan risikoen for fusarium-infektioner begrænses. Derudover bør sorter, der er mindre modtagelige for fusarium, vælges, og lejesæd undgås. Der bør vælges svampebehandling i kornafgrøderne, der er effektive over for fusarium-svampe, og specielt i kornets blomstringstid, hvor planten er mere modtagelig for fusarium.

Den foreløbige konklusion er, at det er svært visuelt at vurdere halms niveau af toksiner. For eksempel kan flot gylden halm være over grænseværdi for toksiner, mens mørkere halm omvendt kan være helt fri.

Derfor er anbefalingen, at halmen bør analyseres for toksinindhold, hvis der er den mindste tvivl. Selvom det kan synes som en ekstra udgift, kan det spare for større økonomiske konsekvenser, der kan opstå som følge af et toksinudbrud i stalden.

Hos LandboNord laver vi mange analyser af halm hos et uvildigt laboratorium, og i samarbejde med Seges Innovation arbejder vi målrettet for at finde løsninger, så vi kan undgå fusariumtoksiner.

- Et af de første skridt til at minimere risikoen er at benytte højere stubhøjde hvor halmen skal bruges i stalden. Halm fra vinterbyg - både egenproduceret og indkøbt – vil være et mere sikkert valg, da det har vist sig at have et lavere toksinindhold.

Læs også