Sprøjt ikke mod lus for tidligt

I denne uge ses bekæmpelsesbehov for lus i de meget tidligt såede vintersædsmarker. Men virkningen kan være kort på små planter.

Bladlus i tidligt sået vinterbyg (28/8) i registreringsnettet fotograferet 20. september i år af Martin Clausen, Østdansk Landboforening. Her var flere steder bladlus i hjerteskuddet og kun ganske få vingede bladlus på bladene. Der er 2 procent angrebne planter og 3-4 blade, så her er bekæmpelsesbehov. Miner fra kålminerfluens larver i vinterraps fotograferet 21. september  af Knud Ravn Nielsen, Velas. Angreb ses hvert år i flere marker, og bekæmpelse er erfaringsvis ikke nødvendig.

Ved meget tidlig såning vokser der hurtigt nye blade frem, så effekten af en sprøjtning mod bladlus bliver kortvarig, hvis man sprøjter på 1-2 blade.

Det påpeger Ghita Cordsen Nielsen, Seges, i denne uges opgørelse af observationer fra landets planteavlskonsulenter til registreringsnettet.

- Bekæmpelse af bladlus anbefales ved behov udført ved 3-4 løvblade. Kun hvis der er kraftige angreb, skal man gøre det før.

- I senere såede marker er væksten langsommere, så her kan ved behov godt behandles lidt før 3-4 bladstadiet.

Bladlus flere steder

I hvede er der i denne uge 38 fundet bladlus på 8 af 23 lokaliteter. De to marker med flest bladlus med 3-4 procent angrebne planter er tidligst sået den 2. september.

I vinterbyg er der i denne uge fundet bladlus på 7 af 11 lokaliteter med 0,5-2 procent angrebne planter. De tre marker med flest bladlus med to procent angrebne planter er sået 26. august til 28. august.

Bekæmpelse

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

- Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september.

Jo tidligere såning jo større risiko for angreb.

Der er således bekæmpelsesbehov nu i nogle af de første marker, som er meget tidligt sået.

Denne uges forekomst af rapsjordlopper

● Der er fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca. 15 procent af de undersøgte marker

● Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de runde fangbakker (radius 11 cm) indenfor tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt

● Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg

Kilde: Seges

Læs også