Veletableret vårbyg er en særdeles effektiv ukrudtsbekæmper

Årets ukrudtsforsøg i vinterhvede viser, at det ved tidlig såning stiller meget større krav til driftslederens kendskab til markens ukrudtsbestand for at ramme den nødvendige dosering.
Det påpeger landskonsulent Poul Henning Petersen fra Seges ud fra forsøg, der i 2017 viser meget stor forskel på ukrudtsbekæmpelsesbehovet ved tidlig hvedesåning før 7. september.
I nogen af disse forsøg havde ukrudtet ikke ret stor betydning for udbyttet af hvede.
 

Brug kun effektive doseringer

En veletableret vårbyg viser sig gang på gang at være særdeles konkurrencedygtig over for ukrudt og er derfor en afgrøde, som både sanerer græsukrudt og giver mulighed for sanering af tokimbladet ukrudt gennem effektiv bekæmpelse.
Ukrudtsløsningerne er mange, men kun blandinger med effektive doseringer mod især fuglegræs og kamille bør benyttes, således at udvikling af herbicidresistens imødegås mest muligt.
I vinterraps er Belkar afprøvet med meget høj effekt mod storkenæb og hejrenæb. Det er to ukrudtsarter, som ikke har været mulige at bekæmpe med de hidtil godkendte midler i raps.

Læs også