Novo-fond bidrager med 10 mia. til trepartsaftalens »massive omlægning« af det danske areal

Over de næste 10 år vil Novo Nordisk Fonden afsætte 10 milliarder kroner til omlægning af danske arealer, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet samt landbrugsproduktion baseret på moderne teknologier.

I forlængelse af den grønne trepartsaftale er regeringen og Novo Nordisk Fonden gået sammen om at understøtte en gennemgribende arealomlægning, som »understøtter natur og biodiversitet til fordel for borgere i hele Danmark«. Med aftalen afsætter fonden 10 milliarder kroner over de næste 10 år til at løfte den markante opgave.

Det glæder økonomiminister Stephanie Lose (V):

- Jeg er utrolig glad for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, som vil udgøre et væsentlig bidrag til at realisere visionen i den grønne trepartsaftale. Vi skal sætte endnu mere i fart i udviklingen af ny teknologi og moderne landbrugsproduktion, og der skal være bedre plads til natur og biodiversitet i Danmark, udtaler hun.

Det vil kræve store investeringer. Det er rigtig godt, at vi i Danmark kan lave samarbejde med f.eks. virksomheder og fonde, som kan medvirke til at skabe udvikling og vækst samt løse nogle konkrete udfordringer for vores land, tilføjer hun.

»En massiv omlægning«

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er godt tilfreds med samarbejdet:

- I dag skriver vi et nyt kapitel i historien om det danske landbrug. Vi skaber meget mere natur, et levedygtigt landbrug, renere vandmiljø og flere skove. Jeg er enormt glad for, at vi er gået sammen med Novo Nordisk Fonden om at løfte opgaven. Det viser, hvor store resultater, vi kan opnå, når vi samarbejder bredt på tværs af offentlige og private aktører.

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) er det en nødvendig indsats for at beskytte den danske natur:

- Med den grønne trepartsaftale er startskuddet gået til en massiv omlægning af det danske land, hvor vi sætter natur og vandmiljø i centrum. Naturen i Danmark er under pres, flere af vores dyre- og plantearter har behov for mere plads, og mange arter er i fare for at uddø. Samarbejdet med Novo Nordisk Fonden er med til at levere på den nødvendige nytænkning af vores areal og vil give os værdifulde signaturprojekter med store sammenhængende naturområder, der kan skabe bedre levesteder for vores vilde og hjemmehørende arter.

- Samarbejdet med Novo Nordisk Fonden er med til at levere på den nødvendige nytænkning af vores areal

Magnus Heunicke (S), miljøminister

»Virkeligt ambitiøst«

Samarbejdet vil bl.a. sigte mod store signaturprojekter, hvor der skabes nye, større sammenhængende naturområder med høj kvalitet eller målrettede kvalitetsforøgelser i eksisterende naturområder samt natur- og produktionsskov. Der kan ligeledes være tale om vidensopbygning og acceleration af den teknologiske udvikling i relation til moderne landbrugsdrift samt indsigt i tilstande og effekter i naturen.

- Det er et virkeligt ambitiøst naturgenopretningsprojekt, som kommer til at gøre Danmark grønnere og får betydning for danskerne, for biodiversiteten og for havmiljøet. Jeg er meget glad for, at vi kan komme med det her vigtige bidrag til den grønne omstilling, udtaler adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen.

Regeringen og Novo Nordisk Fonden vil i efteråret 2024 tage nærmere stilling til rammerne for udmøntningen af fondsmidlerne over den 10-årige periode, herunder organisering og governance. Fonden vil blive inddraget i udmøntningen af relevante dele af aftalen og dermed indgå i tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser, som Fonden bidrager finansielt til.

Læs mere om CO2-afgift

Den grønne trepart er blevet enige om at pålægge en CO2-afgift på dansk landbrug. Derudover er der lagt op til en »massiv omlægning« af det danske areal. Men hvad betyder det for landmændene?

Læs mere her

Læs også