Formand orienterede om dårligt samarbejde

Landøkonomisk Selskabs formand, Claus Neergaard, rettede på foreningens generalforsamling en kritik af den tidligere Landbrug & Fødevarer-formand Martin Merrild.

Det er langt fra alle, som begræder, at Martin Merrild ikke længere er formand for Landbrug & Fødevarer.

I Landøkonomisk Selskab er formand Claus Neergaard således glad for, at der er kommet ny formand. Under foreningens generalforsamling, der som følge af corona-krisen foregik virtuelt, afslørede Claus Neergaard således, at forholdet mellem ham og den nu forhenværende formand ikke har været godt.

Det skete mod slutningen af sin beretning, da han kom ind på valget af Søren Søndergaard som ny formand i Landbrug & Fødevarer.

- Som Martin Merrilds afløser blev Søren Søndergaard valgt uden modkandidat. Han har været meget lidt synlig ved formandsmøderne, og jeg har faktisk aldrig hørt ham ytre sig.

- På Østlige Øers Landboforeningers årsmøde i slutningen af oktober deltog han og gav et glimrende indtryk. Vi håber alt det bedste for ham og organisationen, og jeg er sikker på, at vi får et godt forhold – bedre end med Martin Merrild, der i foråret under et møde sagde »Organisationen her spilder ikke tid på at besvare Claus Neergaards henvendelser«, lød det fra Claus Neergaard.

Imod nyt østdansk udvalg

Han lagde ikke skjul på, at han ikke er tilfreds med det, man hidtil har fået for kontingentkronerne hos Landbrug & Fødevarer.

- Kontingentet er steget voldsomt de sidste år, og der er varslet yderligere stigninger. Et kontingent kan for så vidt godt være højt og alligevel acceptabelt. Men det forudsætter, at medlemsforeningerne får noget for pengene. Og det er måske her det kniber. Vi håber på bedre tider, lød det syrligt i beretningen fra Claus Neergaard.

Han udtrykte i beretningen også skepsis over for den organisationsændring af Østlige Øers Landboforeninger, der blev stemt igennem for nylig. Her er der oprettet et nyt østdansk udvalg, som skal komme med fælles politiske udtalelser på vegne af de østdanske landmænd.

Fra Claus Neergaard lød det, at den ændring ville man gerne have været foruden.

- Som udgangspunkt har vi det sådan, at vores rygmarvsreaktion er, at man ikke skal pille ved noget, der går godt. Vi har – som en lille forening – ikke kræfter til at drive erhvervspolitisk indsats, men må forlade os på, at vi løfter større opgaver i fællesskab.

Argumenter blev ikke videresendt

- Det gode ved Østlige Øer var dels, at formanden Povl Fritzner er meget dedikeret og hverken er bange for at tage en retssag eller vende hver en sten i Karrebæk Fjord. Tilmed har han skabt så god en økonomi, at medlemsforeningerne ikke har skullet betale bidrag i årevis og desuden har så stærk et finansielt beredskab, at vi har haft råd til mange udredninger af faglig og juridisk art, lød det fra Claus Neergaard.

Han kritiserede i den forbindelse, at de argumenter, som Landøkonomisk Selskab fremførte under forandringsprocessen, ikke blev viderekommunikeret til de andre foreningers bestyrelser.

På Østlige Øers Landboforeningers årsmøde blev der stemt om forslagene, og Landøkonomisk Selskab fik kun medhold fra 5 af 37 delegerede.

Læs også