Dansk spildevandssag er nu sendt til Europa-Parlamentet

Agerskovgruppen har kort før jul henvendt sig til EU's institution for borgerklager, det såkaldte PETI-udvalg, omkring de kommunale udledninger af spildevand. Håbet er at få skabt mere gennemsigtighed på området.

Kort før jul gjorde Agerskovgruppen alvor af sine planer om at rette henvendelse til EU's institution for borgerklager, det såkaldte PETI-udvalg, omkring de kommunale udledninger af spildevand.

Et område som gruppen med de sønderjyske rødder ønsker meget mere åbenhed omkring, og som man i efteråret, af SF’s medlem Margrethe Auken, blev rådet at skrive om til Europa-Parlamentet, .

I den otte siders lange klage, som er forfattet af Agerskovgruppens advokat, Hans Sønderby, lyder det, at det er helt centralt for reguleringen af landbruget, at det er det korrekte tal for udledningen af spildevand, der bliver opgjort.

LÆS HENVENDELSEN TIL EUROPA-PARLAMENTET FRA AGERSKOVGRUPPEN HER

»Kun ved at sikre en gennemsigtig regulering af den kommunale forurening kan man beregne størrelsen af dansk landbrugs »udledninger« fra fødevareproduktionen«, lyder det i klagen, hvor en række, for mange landmænd, velkendte problemstillinger omkring spildevandsudledningerne bliver beskrevet.

Blandt andet, at der er stor forskel på måden, som kommunerne opgør overløb på, og der i det hele taget ikke er en klar definition på, hvad et overløb egentlig er. 

Undervurderer udledning

Fra Jens Iversen, bestyrelsesmedlem i Agerskovgruppen lyder det, at der er god grund til at rejse sagen om spildevand over for Europa-Parlamentet.

- Grunden til at vi i landbruget går så højt op i det her, er, at tallet for hvor meget kvælstof, som landbruget skal udlede, det beregnes på, hvor meget spildevand, som man skønner, at der bliver ledt ud.

- Man har altså et skøn om, hvor meget kommunerne udleder, og resten er man så enige om, at det skyldes landbrugets udledning. Men tallet for den kommunale udledning mener vi er meget undervurderet. Så landbruget får altså skylden for det, som kommunerne hælder direkte ud i vandet, siger Jens Iversen.

Bønderne får skylden

Han fortæller, at han mener, at der i Danmark er noget galt ude i kommunerne.

- Jeg har den mistanke, at der i kommunerne er en kultur, hvor man bare lukker spildevandet ud, og så giver man bønderne skylden, siger han.

Han fortæller, at håbet med at rejse sagen i Europa-Parlamentet er – udover at Danmark selvfølgelig indberetter de eksakte tal for spildevandsudledningerne - at der i EU-systemet kommer fokus på, hvordan de danske kvælstofkrav bliver fastsat på i forhold til danske landmænd.

- I EU-systemet skal man have et klarere billede af, hvad det egentlig er, som foregår i Danmark, siger Jens Iversen.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også